Feiten & cijfers (archief)

In de rubriek Feiten & cijfers legt Mira Media de link tussen onderzoeksgegevens en de actualiteit rond media en minderheden. Op basis van deze gegevens publiceren we vier keer per jaar onze eigen rapportage; bestaande uitgaven worden continu geactualiseerd.

Naast de samenstelling van Feiten & cijfers, verzamelt Mira Media ook andere belangwekkende publicaties. Met het aanbieden van de meest actuele gegevens informeert Mira Media journalisten, onderzoekers, mediaconsumenten en andere geïnteresseerden over relevante thema’s rond media en minderheden.

Om pdf-bestanden te lezen is het (gratis) programma Acrobat van Adobe nodig. Dit kan gedownload worden door de volgende link te volgen: www.adobe.nl/products/acrobat/readstep.html

On file op facebook
6 maart 2012 - On File , het  intermediair tussen gevluchte journalisten en schrijvers en de Nederlandse media, is sinds kort ook op Facebook. On File beschermt, bevestigt en benadrukt journalistieke en literaire vrijheid, en helpt gevluchte journalisten en schrijvers op weg in Nederland. De vereniging is in 1996 opgericht op initiatief van de ... lees verder »
Allochtone jongeren: Mediagebruik & Mediawijsheid
2 februari 2011 - Het ACB Kenniscentrum formuleert in deze verkennende notitie een aantal aanbevelingen gericht op specifieke mediawijsheidprojecten voor allochtone jongeren. De notitie gaat o.a. in op het mediagebruik van allochtone jongeren en hun identiteitsontwikkeling. Met de komst van ‘nieuwe’ media is de wereld kleiner geworden, het ... lees verder »
Onderzoek naar mediagebruik moslimjongeren in Nederland
6 oktober 2010 - Moslimjongeren lezen vaker een Nederlandse krant dan niet-moslimjongeren. Ook bekijken ze meer verschillende tv-programma's en websites om aan informatie over actualiteiten, politiek en religie te komen. Daarnaast hebben zij meer vertrouwen in de Nederlandse regering dan de niet-moslimjongeren en vinden vaker dat er zaken moeten veranderen in ... lees verder »
Internetgebruik onder niet-westerse allochtonen
8 juli 2010 - In juni 2010 publiceerde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een artikel over internetgebruik onder niet-westerse allochtonen. Deze groep kampt op verschillende gebieden met achterstanden ten opzichte van autochtonen. Zo is het gemiddelde onderwijsniveau lager en daarmee samenhangend ook de arbeidsparticipatie. Onderzocht is of er ... lees verder »
Trends in 15 jaar media- en minderhedenonderzoek
26 mei 2010 - Media en etnisch-culturele minderheden in de Lage Landen: trends in 15 jaar onderzoek Leen d’Haenens, Hatim El Sghiar & Sofie Golaszewski   Dit artikel van drie onderzoekers van de Katholieke Universiteit Leuven (Centrum voor Mediacultuur en Communicatietechnologie) geeft een beknopt overzicht van onderzoek rond media en ... lees verder »
Feiten & Cijfers over jongeren en internet
25 mei 2010 - De nieuwste editie in de serie Feiten en Cijfers van Mira Media gaat over jongeren en internet, inmiddels onlosmakelijk met elkaar verbonden. In het eerste deel geven we een algemene indruk van het huidige internetgebruik van Nederlandse jongeren, waarbij ook aandacht voor het nieuwsgebruik via internet en het gebruik van sociale media. ... lees verder »
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  »  artikel 1 t/m 6 van 61