Feiten & cijfers (archief)

In de rubriek Feiten & cijfers legt Mira Media de link tussen onderzoeksgegevens en de actualiteit rond media en minderheden. Op basis van deze gegevens publiceren we vier keer per jaar onze eigen rapportage; bestaande uitgaven worden continu geactualiseerd.

Naast de samenstelling van Feiten & cijfers, verzamelt Mira Media ook andere belangwekkende publicaties. Met het aanbieden van de meest actuele gegevens informeert Mira Media journalisten, onderzoekers, mediaconsumenten en andere geïnteresseerden over relevante thema’s rond media en minderheden.

Om pdf-bestanden te lezen is het (gratis) programma Acrobat van Adobe nodig. Dit kan gedownload worden door de volgende link te volgen: www.adobe.nl/products/acrobat/readstep.html

Factsheet over vrijetijdsbesteding van allochtone Nederlanders
9 juni 2005 - Welke activiteiten ondernemen Nederlanders met een etnisch-culturele achtergrond in hun vrije tijd? Verschilt deze van autochtone Nederlanders? Welke sporten beoefenen allochtone Nederlanders? Deze en andere vragen komen aan bod in deze factsheet rond de vrijetijdsbesteding van Nederlanders met een etnisch-culturele achtergrond. De ... lees verder »
Stijging aantal journalisten uit minderheidsgroeperingen in de VS
8 juni 2005 - De redactielokalen van Amerikaanse dagbladen worden iets minder overheerst door blanke mannen en het totaal aantal journalisten daalt gestaag, zo blijkt uit de jaarlijkse enquête van de American Society of Newspaper Editors (ASNE). Uit onderzoek van de ASNE, gebaseerd op een enquête onder 926 van de 1413 dagbladen, blijkt dat in de periode ... lees verder »
Feiten & Cijfers: Instroom van allochtone studenten in het hoger onderwijs
26 april 2005 - In deze editie van Feiten & Cijfers wordt de huidige situatie van studenten met een niet-Nederlandse achtergrond in het hoger onderwijs in Nederland beschreven. Sinds het eind van de jaren negentig zijn studenten uit etnisch-culturele groepen hun achterstand in het hoger onderwijs in rap tempo aan het inlopen. Vooral de tweede en derde ... lees verder »
FunX marktleider in de Randstad
7 april 2005 - Uit de luistercijfers die het radiostation FunX op 7 april 2005 naar buiten bracht, blijkt dat FunX nog steeds het best beluisterde radiostation is onder de ‘stadsjongeren’ in de Randstad in de leeftijd van 15 tot 25 jaar. Uit grootschalig bereiksonderzoek, uitgevoerd door Interview-NSS in maart 2005 onder ruim tweeduizend jongeren in de ... lees verder »
Nederlandse radiozenders weinig populair onder allochtonen
27 januari 2005 - Nederlandse radiozenders zijn niet populair bij allochtonen. Zes op de tien Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen luistert nooit naar de radio. De groep die wel luistert, doet dat gemiddeld 97 minuten per dag. Dat is beduidend minder dan de 217 minuten van andere Nederlanders. Dat blijkt uit Foquz Media, het continu mediaonderzoek onder ... lees verder »
Kijk- en luistergedrag van Marokkanen en Turken in Nederland
12 januari 2005 - Marokkanen kijken meer tv via de kabel dan via de satelliet. Bijna 1/3 van alle Marokkanen en een kwart van alle Turken maakt voor het kijken naar de tv alleen gebruik van de kabel. De overige tv-kijkers uit deze bevolkingsgroepen hebben een kabelaansluiting naast de satellietontvanger, of kijken alleen via de satelliet (ca. ¼ in beide groepen). ... lees verder »
 «  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | artikel 55 t/m 60 van 60