Arbeidsmarkt

Arbeidsmarkt

Meer allochtonen in het middenbedrijf
Voor het tweede jaar publiceert FORUM de TrendMeter, het verslag van een monitor onder werkgevers in het middenbedrijf over de positie van allochtonen in die
bedrijven. De uitkomsten van deze 2de meting, uitgevoerd door Motivaction, vallen erg positief uit. Het aandeel bedrijven met (niet-westers) allochtonen in dienst is
vergeleken met de vorige meting met 14% toegenomen. Driekwart van de bedrijven heeft ten tijde van het onderzoek minstens één allochtoon in dienst. Verheugend is ook dat de grootste stijging heeft plaatsgevonden bij bedrijven met 20-100 werknemers, een categorie die tot nu toe zeer terughoudend was in het aannemen van allochtoon personeel. Download hier de trendmeter.

Bron: Motivaction, november 2008


Ruime meerderheid van directeuren middenbedrijf willen meer minderheden aannemen
De arbeidsmarktpositie van etnisch-culturele minderheden in het Nederlandse middenbedrijf (20 tot 500 medewerkers) is nog altijd niet florissant. 38% van de bedrijven heeft geen etnisch-culturele minderheden in dienst. Vooroordelen vormen nog steeds een belemmering om minderheden aan te nemen. Maar er zijn ook positieve verschuivingen gaande: 68% van de directeuren overweegt meer minderheden aan te nemen en 75% van de directeuren vindt verhoging van de arbeidsmarktparticipatie van minderheden van essentieel belang voor de Nederlandse economie. Dit blijkt uit het halfjaarlijkse TrendMeter-onderzoek van Div Landelijk Netwerk Diversiteitsmanagement en onderzoeksbureau Motivaction. Lees meer...

Bron: Motivaction, mei 2006


Arbeidsdeelname niet-westerse allochtonen gedaald
In 2003 is de arbeidsdeelname van niet-westerse allochtonen gedaald. Onder autochtonen is het aandeel personen met werk vrijwel gelijk gebleven. De arbeidsdeelname onder Surinamers is relatief hoog, zes van de tien heeft een baan. Daarentegen werkten in 2003 slechts vier van de tien Marokkanen. De arbeidsdeelname van de tweede generatie niet-westerse allochtonen is in 2003 licht gestegen.

Bron: 'Allochtonen in Nederland', CBS 2004


Werkloosheid onder niet-westerse allochtonen in Amsterdam sinds 2001 gedaald
De werkloosheid onder niet-westerse allochtonen in Amsterdam is sinds 2001 gedaald. Onder Nederlanders steeg de werkloosheid in de hoofdstad juist. Dit blijkt uit cijfers van bureau Onderzoek en Statistiek (O+S) en het Centrum voor Werk en Inkomen in Amsterdam. Op 1 januari 2001 telde Amsterdam 26.124 niet-westerse allochtone werklozen. Begin november 2004 was dit gedaald tot 23.064. In dezelfde periode steeg de werkloosheid onder Nederlanders en westerse allochtonen van 26.771 naar 28.869.

Na 2001, het jaar dat in Nederland de economische recessie begon, verloren veel hoger opgeleide Nederlanders hun baan. Dit komt omdat de wortel van de recessie in de ineenstorting van de internetbranche ligt, een sector waarin weinig allochtonen werken. Verder zijn veel allochtonen de laatste jaren een eigen zaak begonnen, aldus Simone Crok van O+S.

Cijfers van het CWI geven aan dat vooral Turken het goed doen op de arbeidsmarkt. Marokkanen doen het in Amsterdam beter dan in de rest van het land.

Bron: Het Parool, 13 november 2004


Eenderde van middenbedrijven heeft geen niet-westerse allochtonen in dienst
Uit een onderzoek onder 400 directeuren van het middenbedrijf blijkt dat ruim eenderde (38 procent) van de bedrijven geen Turken, Surinamers, Marokkanen of Antillianen in dienst hebben. Met name bij de kleine bedrijven (20-50 werknemers) werken geen nieuwe Nederlanders. De grotere bedrijven (100-500 werknemers) doen het beter, hun personeelsbestand bestaat voor 10% uit allochtonen. Deze gegevens zijn afkomstig uit de halfjaarlijkse 'Trendmeter van het Middenbedrijf' van onderzoeksbureau Motivaction en Van Lanschot Bankiers die op 19 oktober 2004 gepubliceerd is.

Een kleine meerderheid (56 procent) van de bedrijven streeft actief naar een diverse samenstelling van het personeelsbestand. Het zijn vooral de grotere bedrijven die dit nastreven. Maar daarnaast blijkt dat 46 procent van de ondervraagde directeuren het erover eens is dat nieuwe Nederlanders de Nederlandse taal onvoldoende beheersen om goed te functioneren binnen het bedrijf. Bovendien wil een meerderheid (54 procent) liever niet dat hun personeel een hoofddoek draagt.

Het rapport 'Trendmeter van het Middenbedrijf' kunt u hier als pdf-bestand downloaden.Minderheden Onderzoek op de Arbeidsmarkt (MOA)
In juni 2004 is het Minderheden Onderzoek op de Arbeidsmarkt (MOA) verschenen, uitgevoerd door Intelligence Group. Dit onderzoek richt zich op de rol van allochtonen op de arbeidsmarkt, hun beroepsbeleving en mediagedrag. Enkele resultaten uit dit onderzoek:

 • Salaris is voor allochtonen de belangrijkste reden om voor een werkgever te kiezen. Alleen Marokkanen vinden de werksfeer belangrijker dan salaris. Voor Turken, Antillianen/Arubanen en Surinamers is salaris belangrijker.
 • Inhoud en uitdaging van het werk zijn voor de gemiddelde Nederlander beduidend belangrijker dan voor de gemiddelde allochtoon. Allochtonen hechten veel meer waarde aan goede secundaire arbeidsvoorwaarden en opleidingsmogelijkheden.
 • Expliciet melding maken van diversiteitsbeleid of allochtonen expliciet uitnodigen te reageren op een vacature werkt eerder averechts dan stimulerend. Stimulerend voor het aantrekken van allochtonen werkt eerder het plaatsen van verhalen van allochtone werknemers op de website of het gebruik van beelden van allochtone werknemers in de arbeidsmarktcommunicatie.

Bron: Intelligence Group, 2004

Het rapport 'Kleur! De toekomst van de multiculturele arbeidsmarkt' kan besteld worden via de volgende website: http://www.recruiteronline.nl/kleur


Sectormonitor_280402.doc
[103,9 KB]
 • "Monitor van de Audiovisuele Sector"
  Auteur: Peter de Groot
  Bron: Stichting Audiovisueel Branche Centrum, 28 april 2002
  Word-document

arbeidsmarkt.pdf
[114 KB]
 • "Arbeidsmarktpositie etnische minderheden".
  Auteur: E. Nieuwenhuizen
  Bron: LBR, Rotterdam, september 2003
  PDF-document

Om pdf-bestanden te lezen is het (gratis) programma Acrobat van Adobe nodig. Dit kan gedownload worden door onderstaande link te volgen: www.adobe.nl/products/acrobat/readstep.html