Consumentengedrag - Etnomarketing

Consumentengedrag-Etnomarketing

  • Allochtone gezinnen hebben minder te besteden
    Turkse en Marokkaanse paren met minderjarige kinderen hebben ongeveer 30 procent minder inkomen dan vergelijkbare autochtone paren. Onder de jongere generatie Turkse en Marokkaanse paren met kinderen is deze achterstand 20 tot 25 procent. Het inkomen van Surinaamse paren met kinderen ligt 11 procent onder dat van autochtonen. Tussen autochtone en Surinaamse een-ouder gezinnen is het verschil 5 procent. Voor de jongere generatie Surinaamse gezinnen is ook dit kleine inkomensverschil verdwenen.

    Bron: 'Allochtonen in Nederland', CBS 2004


ethnic.pdf
[1637,7 KB]

  • "Reaching the ethnic consumer: a challenge for marketeers", David Fletcher
    Medialab, februari 2003
    PDF-document