Lokale Media

Lokale Media

"Multiculturalisering van het televisie-aanbod. Een kijk op Brabant in relatie tot Nederland"
Scriptie van Faye Danae Leijtens, Fontys Hogeschool voor Journalistiek Tilburg
November 2003

 

"Lokale en Regionale Media", Feiten & Cijfers
Jaargang 2. no.3 september 2003, Mira Media

 

"Marokkanen en Turken over lokale nieuwsbladen", Barbara Maas, november 2002

 

Platformconferentieverslagen 1999-2001, Mira Media (word)

Platformconferentieverslagen 1999-2001, Mira Media (PDF)