Media- en minderhedenbeleid

  Media- en minderhedenbeleid

  Om pdf-bestanden te lezen is het (gratis) programma Acrobat van Adobe nodig. Dit kan gedownload worden door onderstaande link te volgen.
  www.adobe.nl/products/acrobat/readstep.html

  Landelijk

  25 jr M&M beleid.pdf
  [109,5 KB]
  • "Bijna 25 jaar media- en minderhedenbeleid. Van exclusiviteit naar inclusiviteit." Paper geschreven naar aanleiding van het 20-jarig bestaan van Mira Media.
   Mira Media, mei 2006

  voortgang_mm.pdf
  [174,7 KB]
  • Media- en minderhedenbeleid. Brief staatssecretaris over de voortgang van de verschillendeeronderdelen v  het media- en minderhedenbeleid, Tweede Kamer, 2000-2001, 26597, nr. 6.

  Lokaal

  notitie_lokomroepenminderhed.htm
  [14,2 KB]
  • Notitie lokale omroep en minderheden (1999), OLON, Nijmegen.