Politiek

Politiek

Minder allochtonen verkiesbaar in 2010
In 2010 is er voor het eerst sprake van een afname van het aantal niet-westerse allochtonen op de kandidatenlijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen. Het aantal allochtone kandidaten blijkt met 6 procent te zijn afgenomen ten opzichte van 2006. Dat blijkt uit een steekproef van de actualiteitenrubriek NOVA en onderzoek door de Universiteit van Amsterdam (UvA).
NOVA bekeek de kieslijsten van CDA, PvdA, VVD, SP, GroenLinks en D66 in zeven grote steden. Rotterdam is de stad met de meeste allochtonen op de kieslijst, maar ook daar is het aantal teruggelopen. Van 23 procent bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen tot 20 procent nu.
Almere komt uit de steekproef naar voren als de stad waar het aantal verkiesbare allochtonen het meest daalde. Het percentage ging van 12 in 2006, naar 7 dit jaar. In Amsterdam bleef het aantal allochtonen vergeleken met vier jaar geleden gelijk staan op 14 procent. Echter, er staan er slechts  5 op een verkiesbare plaats, het laagste aantal sinds 1990. In 2006 werden in de hoofdstad nog 11 allochtonen gekozen.
Voor de SP en D66 staan dit jaar iets meer allochtone kandidaten op de lijsten dan vier jaar geleden. Bij de andere partijen zijn het er juist minder. Bij de VVD ging het aantal allochtonen terug van 7 naar 4 procent. Maar ook de PvdA, die de meeste allochtonen op de lijst heeft staan, doet het met 5 procent minder. De sociaaldemocraten hebben nog 21 procent over.
Voor de PvdA springt ook Rotterdam eruit met 34 procent allochtone kandidaten. Maar dat zijn er flink wat minder dan in 2006 toen nog 47 procent van de kieslijst uit allochtonen bestond.
Ook uit onderzoek van Forum, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken, blijkt dat meer dan de helft van de allochtone raadsleden spanningen ervaart met de landelijke partijlijn, een derde met de fractiediscipline en een kwart ervaart spanningen met de achterban. Tweederde van de allochtone raadsleden heeft behoefte aan (meer) ondersteuning in het begin van de raadsperiode, 77 procent wil doorgaan als raadslid na de verkiezingen in 2010 maar slechts 21 procent staat op een verkiesbare plek.

Bron: Nu.NL/Maroc.nl/Novatv via Allochtonenweblog, 14 februari 2010

 


Portefeuilles allochtone kamerleden. 24 december 2006
Portefeuilles allochtone kamerleden.pdf [58 kB]

"Een gekleurde kijk?!" Essay over media-coverage van migrantenkwesties in de verkiezingstijd, Jaap van Ginneken 2002
gekleurde_kijk.pdf [296 kB]