Internet

Scripties binnen gekozen thema:

Mocro Flavour: religieuze identiteit op Maroc.nl

Thema: Internet 

Een onderzoek naar uiting van religieuze identiteit binnen discussies op Maroc.nl De site Maroc.nl is één van de grootste webcommunities voor en door etnische minderheden. Een webcommunity is een interactieve ruimte op een website waar mensen informatie uit kunnen wisselen over verschillende onderwerpen die hen binden. In dit onderzoek wordt een ... lees verder »


Virtuele forumdiscussies

Thema: Internet 

De betekenis van virtuele forumdiscussies voor de identiteitsvorming van Marokkaans-Nederlandse jongeren. Marokkaans-Nederlandse jongeren maken relatief veel gebruik van zogenaamde virtuele discussieforums. Op het internet zijn er beduidend meer Marokkaans-Nederlandse forums te vinden dan bijvoorbeeld Turks-Nederlandse. De doelstelling van dit ... lees verder »


Marokkaanse websites, een onderzoek

Thema: Internet 

@ home op internet.   In deze scriptie is de volgende vraag behandeld: Waarom zijn websites voor Marokkaanse jongeren in Nederland zo populair? Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Mira Media.   In het eerste deel van de scriptie wordt het diverse aanbod van websites behandeld. Uit de field- en deskresearch blijkt dat ... lees verder »


De rol van discussiefora bij de vorming van identiteit

Thema: Internet 

Internet als machtsfactor vrije arena? Vervullen discussiefora een rol bij de vorming en perceptie van identiteit in multicultureel Nederland? Dit is de ondertitel van de scriptie van Brechtje Smidt, en tegelijk de centrale vraag in haar afstudeeronderzoek. Het onderzoek voerde zij in 2003 uit in het kader van haar studie Media en Cultuur aan de ... lees verder »