Media educatie

Scripties binnen gekozen thema:

Kunst, cultuur en ROCís

Thema: Media educatie 

Vraag en aanbod van kunst- en cultuureducatie voor het ROC In Nederland heeft bijna 40% van de beroepspopulatie een opleiding op middelbaar beroepsniveau gevolgd. De opleidingen worden sinds 1996 aangeboden op ROCís, AOCís en vakscholen, waarbij ROCís de meeste opleidingen aanbieden aan de grootste groep deelnemers. Deze groep deelnemers komt ... lees verder »


Kritisch kastje kijken

Thema: Media educatie 

Een exploratieve studie naar het niveau van Ďmedia literacyí bij kinderen. Het onderzoek dat centraal staat in deze scriptie heeft als doel het verduidelijken van het begrip media literacy en het in kaart brengen van de beginsituatie op het gebied van realiteitsperceptie van kinderen in de leeftijd van 7 tot en met 12 jaar. Er worden uitspraken ... lees verder »


Media-educatie in het vmbo. Een aanbeveling

Thema: Media educatie 

Deze scriptie handelt over de samenhang tussen media, maatschappij en educatie. De veronderstelling hierbij is dat het huidige onderwijs en, meer specifiek, het mediaonderwijs, onvoldoende is ingespeeld op de ontwikkelingen van de maatschappij en de media. Dit onderzoek beperkt zich tot vmbo-leerlingen. Deze groep leerlingen is in deze ... lees verder »


Media en cultuur in dubbelperspectief

Thema: Media educatie 

Een onderzoek naar hoe media-educatie kan bijdragen aan de stimulering van interculturele communicatie tussen jongeren van verschillende etniciteiten op het VMBO.   De relatie tussen de begrippen cultuur, media en onderwijs en ook de grilligheid van de begrippen zijn uitgangspunt geweest voor de vraagstelling die in deze scriptie wordt ... lees verder »


Media-educatie en het 'Nieuwe Leren'

Thema: Media educatie 

Een onderzoek naar de inhoud van media-educatie en de inpassing van media-educatie in het ‘Nieuwe Leren’. Er bestaat op dit moment in Nederland geen eenduidige visie of beleid ten aanzien van wat media-educatie is of wat het zou moeten zijn. De moeilijkheid hierbij is dat men media-educatie niet als een apart vak ingevoerd wil ... lees verder »