Mediagebruik

Scripties binnen gekozen thema:

Nederlandse jongeren en jongvolwassenen van buitenlandse afkomst en de media

Thema: Mediagebruik 

Dit onderzoek brengt het mediagedrag van personen van niet-Nederlandse afkomst in Nederland in kaart en hoe media en adverteerders daar op in kunnen spelen. Het gaat om het gebruik van televisie, radio, internet en gedrukte media. Het betreft de jongeren en jongvolwassenen in de leeftijdscategorie 15 t/m 24 jaar en 25 t/m 35 jaar uit van oorsprong ... lees verder »


De vele kleuren van het nieuws (winnaar Mira Media Scriptieprijs 2008!)

Thema: Mediagebruik 

Een empirisch onderzoek naar de effecten van nieuwsframes en etnische (re)presentatiekenmerken in actualiteitenrubrieken op (allochtone) jongeren Etnische groepen vinden dat de media geen goede afspiegeling vormen van de multiculturele samenleving. Dit geldt ook voor nieuws- en actualiteitenprogramma’s. Vooral allochtone jongeren kijken ... lees verder »


Wie is de baas?

Thema: Mediagebruik 

Een onderzoek over de manier waarop televisiekijken in allochtone gezinnen wordt gereguleerd en gesocialiseerd. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat kinderen in de basisschoolleeftijd tegenwoordig gemiddeld zo’n twee uur per dag televisiekijken. Turkse en Marokkaanse kinderen kijken veel meer televisie dan autochtone kinderen, gemiddeld zo’n ... lees verder »


Media en zwarte Afrikanen

Thema: Mediagebruik 

Een onderzoek naar het mediagebruik van de Franstalige zwarte Afrikanen van Brussel en de situatie van ‘Afrikaanse media’ in Brussel en in Antwerpen. Naar welke radiozenders luisteren zwarte Afrikanen? Welke televisieprogramma’s bekijken Afrikaanse mannen en vrouwen? Lezen Belgische Afrikanen dezelfde kranten als Belgen? Wat is het meest gelezen ... lees verder »


Bioscoopbezoek Turkse en Marokkaanse jongeren

Thema: Mediagebruik 

Ga je mee naar de bioscoop of wordt het toch een dvd? Het percentage Nederlandse jongeren dat een bioscoop bezoekt is tussen 1991 en 1999 met 14% (van 61% naar 75%) gestegen. Maar er is weinig bekend over het bioscoopgedrag van allochtone jongeren. Daarom heeft Hamid Azriouil in opdracht van Mira Media een onderzoek gedaan naar die aspecten die ... lees verder »


Verbindingen in beeld

Thema: Mediagebruik 

Mediagebruik, sociaal kapitaal en politieke participatie van etnische gemeenschappen in Amsterdam. Als etnische groepen meedoen in de Nederlandse politieke arena, dan moet dat gebeuren op basis van een levendige publieke sfeer. Die moet gevoed worden door uiteenlopende media die een veelheid aan inzichten naar voren brengen. Wie alleen kijkt naar ... lees verder »


Bradaz of Bounty's?

Thema: Mediagebruik 

Een onderzoek naar de rol van de comedyserie Bradaz bij het zoeken naar erkenning van culturele identiteit van en door de eerste en tweede generatie Surinaamse jongeren. In 2001 verscheen op de televisie voor het eerst een Nederlandse comedy met een bijna geheel zwarte cast: Bradaz, uitgezonden door de NPS. De serie ging over twee Surinaamse ... lees verder »


Kijkonderzoek Haarlem

Thema: Mediagebruik 

Het kijkgedrag en de kijkbehoeftes van de Haarlemse bevolking. Dit kijkonderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Programmaraad Haarlem. De Programmaraad Haarlem stelt onder andere het basispakket voor de televisie samen. Het basispakket bestaat uit 15 zenders, waarvan 7 ‘Must-Carry’ zenders. De Programmaraad Haarlem wil meer inzicht in de ... lees verder »