Onderwijs

Scripties binnen gekozen thema:

Onderwijstelevisie & Multiculturaliteit

Thema: Onderwijs 

Een onderzoek naar de rol van de multiculturele samenleving in het aanbod en het gebruik van onderwijstelevisie. Dit onderzoek tracht een bijdrage te leveren aan de theorievorming over onderwijstelevisie en de aandacht voor de multiculturele samenleving daarin. Het onderzoek richt zich hierbij op het aanbod van SchoolTV, de meest prominente ... lees verder »


Tussen Kaftan en Toga

Thema: Onderwijs 

Moslimstudenten aan de University of Essex en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Dit onderzoek bevat een vergelijking tussen de positie van moslimstudenten op de Erasmus Universiteit en de University of Essex. Op welke fronten komen de beide universiteiten overeen en op welke punten verschillen de situaties rond moslimstudenten? Belangrijk ... lees verder »


Multiculturaliteit op de Universiteit van Amsterdam

Thema: Onderwijs 

Een kwalitatief onderzoek naar de opvattingen van UvA-docenten over multiculturaliteit in relatie tot de universiteit. In deze studie wordt de implementatie van multicultureel onderwijs beschouwd als een mogelijke reactie van het onderwijsveld op de veranderende Nederlandse samenleving. Er is in Nederland vrij weinig onderzoek gedaan naar ... lees verder »


Doorstroom allochtone studenten Hogeschool van Utrecht

Thema: Onderwijs 

Met betrekking tot onderwijsdeelname van allochtone studenten ziet de Hogeschool van Utrecht het terugdringen van uitval als prioriteit. De HvU wil ook naar een hoger procentueel aandeel van allochtone studenten en docenten waardoor de populatie binnen de HvU een betere weerspiegeling wordt van de samenleving. Dit rapport richt zich volledig op ... lees verder »