Publieke Omroep

Scripties binnen gekozen thema:

De rijkdom van een andere klank

Thema: Publieke Omroep 

Een onderzoek naar diversiteitsbeleid bij de KRO De Nederlandse Publieke Omroep heeft het onderwerp culturele diversiteit al een aantal jaren op de agenda staan. Jaarlijks formuleert de omroep op dit gebied nieuwe beleidsvoornemens, maar uit evaluaties blijkt dat er in de praktijk weinig van terechtkomt. Dit onderzoek laat zien wat er bij een ... lees verder »


Televisiefictie: redder van Europa

Thema: Publieke Omroep 

Een onderzoek naar de potentie van televisiefictie om de idee ‘Europa als eenheid in diversiteit’ inhoud te geven en van betekenis te voorzien. Deze scriptie onderstreept vanuit een Europees perspectief de culturele en sociale impact en potentie van het medium televisie in het algemeen en van televisiefictie in het bijzonder. Thomas Schippers ... lees verder »


Onderzoek naar de minderhedenprogramma's van de NPS

Thema: Publieke Omroep 

Het maken van programma’s voor minderheden is een specifieke taak van de NPS. In de wet is vastgelegd dat de NPS een minimum percentage van haar zendtijd op zowel de radio als televisie moet besteden aan het maken van programma’s voor minderheden. Programma’s voor minderheden staan in de aandacht en het debat over het bestaansrecht ervan wordt ... lees verder »


Bevorderen van de instroom van allochtonen bij de NOS

Thema: Publieke Omroep 

De NOS is nog geen afspiegeling van de Nederlandse samenleving. De NOS wil daarom meer allochtonen in het personeelsbestand. De NOS geeft aan dat er geen tot weinig allochtone journalisten zijn. De stelling is dat er geen allochtone sollicitanten reageren op de advertenties die de NOS publiceert in de gebruikelijke wervingskanalen. De NOS komt ... lees verder »