ABN AMRO draait 1 april de prijsverhoging voor ouderwets bankieren voor 75 + ’ers terug en ING verhoogt de prijs per 1 maart voor dezelfde groep met 78%.

28 januari 2020

25 februari 2019 rapporteerden de media op basis van een rapport van de Consumentenbond over de in 2019 aangekondigde prijsverhogingen voor “papieren bankieren” bij de banken. De verhogingen leken vooral gericht op het ontmoedigen van het ouderwetse bankverkeer, zoals acceptgirokaarten, papieren afschriften, enveloppen, etc.  Voor een setje van 25 verzendenveloppen ging ABN Amro 18,75 euro vragen, dubbel zoveel als daarvoor. De kostenverhogingen hadden vooral directe financiële gevolgen voor ouderen omdat deze groep voor een groot deel nog “ouderwets offline” bankiert. Voor Mira Media was dit aanleiding om samen met NOOM in actie te komen. Dit leidde tot een onderzoek naar het betaalgedrag van 300 Utrechtse ouderen met een laag inkomen, discussies op online platforms met de ING, gesprekken met ABN AMRO, samenwerking met de ouderen organisaties en de Consumentenbond, presentatie van onderzoeksresultaten in de MOB werkgroep Toegankelijkheid en Bereikbaarheid van De Nederlandse Bank (DNB) en vragen in de Tweede Kamer.

Dit alles heeft geleid tot meer aandacht bij banken en ouderenorganisaties voor groepen die zich in een kwetsbare situatie bevinden. Aandacht die nog eens werd versterkt toen banken onlangs werden genoodzaakt geldautomaten te sluiten en toen de ING liet weten 40% van haar servicepunten te gaan sluiten. De bankwereld erkent inmiddels dat 3 miljoen mensen moeite hebben met, of niet internetbankieren. Een woordvoerder van de ING meldde op 9 december op de website van Seniorweb dat 11 procent van de ING-klanten van boven de achttien jaar niet via internet of mobiele telefoon bankiert en dat dit onder 66-plussers 30 procent is. Mira Media vond in 2019 dat 55% van ouderen met een laaginkomen geen gebruik maakte van internet bankieren. Banken proberen inmiddels met coaches, cursussen, beeldondersteuning, pup-up winkels, huisbezoeken, telefoontjes en versimpelde internetpagina’s de doelgroep “internet-onvaardigen” beter te bereiken en te ondersteunen. Maar we staan hierbij nog maar aan het begin. Vooral de klanten die nog willen “aanhaken” worden door de banken bereikt, de groep “afhakers” lijkt veel groter en is moeilijker bereikbaar. Daarvoor zullen nog veel stappen moeten worden gezet.

De banktarieven in 2020

Inmiddels hebben de banken hun tarieven voor 2020 bekend gemaakt en wat blijkt? ABN AMRO draait per 1 april 2020 voor 75 + ‘ers de prijsverhoging van 2019 voor ouderwets bankieren terug, maar ING verhoogt de prijs voor dezelfde groep per 1 maart met 78%.

ABN AMRO komt met deze aanpassing tegemoet aan het verzoek van Mira Media en de ouderenorganisaties om de kosten van papieren producten voor oudere, niet-digitale klanten zo veel mogelijk te matigen. ABN AMRO wil met deze aanpassing tegemoet komen aan haar oudere klanten die geen (actief) gebruik maken van internet- en/of mobiel bankieren en die gebruik willen (blijven) maken van papieren bankproducten van ABN AMRO. Alle Retail en Private Banking klanten van ABN-AMRO ontvangen een brief met een overzicht van de wijzigingen in de betaal- en spaarvoorwaarden van ABN-AMRO (deze voorwaarden worden vanaf 1 april 2020 van kracht). In deze brief is de volgende passage opgenomen:  


Kosteloos papieren producten voor 75+’ers 

Steeds meer klanten doen hun bankzaken digitaal. We begrijpen dat niet iedereen makkelijk mee kan of wil gaan met de digitalisering van de maatschappij. Daarom maken de vernieuwde voorwaarden het voor klanten geboren voor 1 januari 1945 mogelijk om kosteloos gebruik te maken van papieren producten. Dit geldt voor: 

  • tweewekelijkse of maandelijkse afschriften 
  • acceptgiro’s 
  • overschrijvingsformulieren  
  • enveloppen  

Een opmerkelijke en zeer positieve stap van ABN AMRO te meer daar ING precies het tegenovergestelde doet. De ING had tot nu toe een vergelijkbare regeling voor oudere klanten, maar heeft laten weten dat het per 1 maart 2020 stopt met: 

  • Gratis tweewekelijkse afschriften voor klanten geboren voor 1 januari 1941 met een Basis-, Betaal- of RoyaalPakket (vanaf 1 maart 2020 €12 per jaar)
  • Gratis overschrijvingskaarten voor klanten geboren voor 1 januari 1941 met een Basis- of Betaalpakket (vanaf 1 maart 2020: €5 voor 20 kaarten).

Dit betekent volgens de Consumentenbond dat een ING-klant met een BasisPakket die voor 1941 geboren is, tweewekelijks papieren afschriften ontvangt en een boekje overschrijvingskaarten gebruikt, liefst 78% meer gaat betalen.

Extra kosten voor bankieren zonder internet

Ondanks de positieve stap van ABN AMRO worden de 3 miljoen bankklanten die niet willen/kunnen internetbankieren nog steeds met extra kosten en belemmeringen geconfronteerd. Deze groep is zeer divers samengesteld en bestaat vooral uit laaggeletterden, ouderen en mensen met een beperking. Er zijn grote verschillen tussen banken. De Consumentenbond heeft een vergelijkend overzicht gemaakt van de tarieven voor bankieren zonder internet per bank. Los van de extra specifieke bankkosten worden deze mensen ook geconfronteerd met andere extra kosten, zoals de administratiekosten (minimaal 2 Euro) die veel bedrijven, overheden en instellingen extra in rekening brengen voor iedere overboeking per papieren acceptgirokaart.

Conclusie

Er is bij de banken steeds meer aandacht voor de grote groep klanten die (nog) niet internetbankiert. Er is onvoldoende inzicht in de samenstelling en diversiteit binnen deze groep. Het overgrote deel bestaat uit ouderen met een laag inkomen. Vooral de groep die wil/kan “aanhaken” is in beeld, de "afhakers" zijn niet gedefinieerd en moeilijk bereikbaar. Wat betreft de oudere “afhakers” hebben banken een verschillend beleid. ABN AMRO wil haar oudere klanten goed blijven ondersteunen. De ING lijkt iedereen zo snel mogelijk digitaal te willen laten bankieren. Er is nog een lange weg te gaan, maar in het afgelopen jaar zijn wel enkele belangrijke stappen gezet.

Oproep aan alle banken en andere financiële instellingen

Blijf ouderen, laaggeletterden en mensen met een beperking de nodige ondersteuning en service bieden tegen zo laag mogelijke kosten. Houdt daarbij rekening met de diversiteit binnen de doelgroepen en zoek samen met de doelgroepen zelf, hun organisaties en lokale instellingen naar oplossingen voor ondersteuning op maat.

« terug