Coliblite bijeenkomst 1+1=3

11 maart 2019

bieb Mira-Media dock Brede-school

 

UITNODIGING

 

COLIBLITE 1 + 1 = 3

Samen maken we de kinderen van Zuilen Oost nog beter digitaal wijs!

Digitaal burgerschap is onderdeel van burgerschap en dus van de Vreedzame school en wijk?

Hoe doe je dat en wie pakt welke rol?

 

Basisschool Wijzer aan de Vecht

Jan van Ransdorpstraat 32, 3554 VZ Utrecht

Woensdag 13 maart 2019 14:00 – 16:30 uur

 

Speciaal voor directies en leerkrachten van Wijzer aan de Vecht, De Cirkel, Prinses Margrietschool, bibliotheekmedewerkers van bibliotheek Zuilen, cyberouders en de sociaal makelaars van DOCK in Zuilen.

 

Hier aanmelden: AANMELDEN

 

Kinderen en scholen hebben te maken met de steeds verder digitaliserende samenleving. In het COLIBLITE-project werken scholen, ouders, sociaal makelaars en de Bibliotheek in Zuilen Oost daarom samen om digitaal burgerschap/digitaal geletterdheid van de kinderen te verbeteren. Tot nu toe zijn er bij/door verschillende COLIBLITE-partners activiteiten rondom digitaal burgerschap gestart, maar er is nog geen echte samenwerking. In de nieuwe fase van het project wordt daarom meer ingezet op onderlinge afstemming en samenwerking en aansluiting bij de Vreedzaam programma’s. Ook worden in de deelnemende scholen programma’s digitale basisvaardigheden geďntroduceerd waarmee leerlingen zowel op school, als thuis en in de bibliotheek online kunnen oefenen. Verder wordt gestart met de scholing van - en voorlichtingsbijeenkomsten voor ouders.

 

Doelen van de bijeenkomst 1 + 1 = 3

kennismaking tussen de medewerkers van betrokken partners
bieden van inzicht in de relatie tussen digitaal burgerschap/mediawijsheid en Vreedzaam/burgerschapsprogramma’s
kennismaking met de activiteiten en producten die sinds mei 2018 zijn ontwikkeld en uitgevoerd.

 

Programma

13:45 – 14:00                  Inloop

14:00 – 14:05                  Welkom,

Door: Marcia van Roo, schoolleider Wijzer aan de Vecht

14:05 – 14:15                  COLIBLITE - voorbeeld van Wijkgericht werken en participatie, stand van zaken na 1,5 jaar,

Door: Ed Klute, projectleider COLIBLITE

14:15 – 15:00                  Digitaal burgerschap is onderdeel van burgerschap en dus van de Vreedzame school en wijk,

Door:  Freek Zwanenberg, Bureau Kind en Media

15:00 – 15.15                  Koffiepauze

15.15 – 15.45                  COLIBLITE-aanbod markt, 15 minuten presentaties)

                                              

Ronde 1, 15.15 – 15.30 

Schooly                                                   Wijzer aan de Vecht + Bibliotheek Utrecht
Brede School aanbod                           Brede School
Vreedzame digitale wijk                       DOCK

 

Ronde 2, 15.30 – 15.45

Cyberouders                                          DOCK/Mira Media
Coaching en begeleiding op school  COLIBLITE
Skoolzone                                              Bibliotheek Utrecht

 

15.45 – 16.15                  Plenaire afsluiting: Hoe zien de COLIBLITE-partners hun rol voor zich? En wat heeft iedereen nodig om kinderen en ouders op weg te helpen in onze digitale samenleving?

16:15 – 16:30                  Borrel

 

erasmus coliblite

 

« terug