€ 4‚4 miljoen voor ondersteuning kwetsbare ouderen door Bibliotheken in vier grote steden

4 juni 2015

De Bibliotheken in de vier grote steden gaan in de komende jaren kwetsbare ouderen extra ondersteunen.  Het betreft ouderen met een laag inkomen die sociaal uitgesloten zijn of dreigen te raken. Deze groep is juist in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht relatief groot.

De bibliotheken gaan de ouderen ondersteunen in het vergroten van hun sociale omgeving en het doorbreken van hun isolement. Voor dit project is een subsidie verkregen van € 4,4 miljoen uit het Europees Fonds voor meest behoeftigen (EFMB) 2015-2023 van het ministerie van SoZaWe.

 

De ouderen raken door dit project meer bekend met de voorzieningen in hun wijk en worden gestimuleerd hier blijvend gebruik van te maken. Er wordt gewerkt aan het vergroten van hun persoonlijke competenties zoals financiλle zelfredzaamheid en digitale vaardigheden. De  projectactiviteiten sluiten hiermee nauw aan bij reeds bestaande netwerken en activiteiten voor laag geletterden en mensen met beperkte digitale vaardigheden en op de ontmoetingsfunctie die bibliotheken in toenemende mate vervullen.

 

Voor de bibliotheken past dit project uitstekend in hun missie om juist mensen die het allemaal wat minder hebben te ondersteunen bij het verwerven van vaardigheden om zich te kunnen informeren en zich te kunnen redden in de samenleving. Directeur Ton van Vlimmeren van de Bibliotheek Utrecht verwoordt: “Bibliotheken zijn er om mensen te helpen de wereld te ‘lezen’”.

 

De bibliotheek is van oudsher voor alle bewoners een instituut in het hart van de samenleving. Een laagdrempelige wijkvoorziening waar bewoners elkaar ontmoeten of graag komen voor het lezen van een krant of het gebruik van internet. Hiernaast heeft de bibliotheek een functie in het verstrekken en duiden van informatie en het toerusten van mensen met de vaardigheden die nodig zijn voor het gebruik ervan.

 

Het plan dat de bibliotheek heeft ingediend kwam als beste uit de bus. Onder meer de duurzaamheid van het plan, het verwachte bereik onder de doelgroep, de kwaliteit en de effectiviteit van de aanpak werden hoog gewaardeerd. Staatssecretaris Klijnsma in een reactie: “Het is belangrijk dat ook mensen die weinig te besteden hebben mee kunnen doen in hun wijk. Daarom is het zo mooi dat bibliotheken, die figuurlijk en letterlijk midden in de wijk staan, zich zo actief inzetten om deze mensen te ondersteunen om sociaal actief te zijn.”

 

De vier bibliotheken werken in dit project samen met Mira Media en met Expertisecentrum ETV.nl, instellingen die gericht zijn op het vergroten van digitale vaardigheden en digitale inclusie, en met partners in de wijken in de steden. Het project loopt tot uiterlijk 2023.

www.bibliotheekutrecht.nl

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Noot voor de pers. Voor meer informatie:

Jzandbergen@minszw.nl  /  0646271168 / woordvoerder staatssecretaris Klijnsma
Mariken van Meer/Ton van Vlimmeren, de Bibliotheek Utrecht, 030-2861870/030-2861874

« terug