Gemeente Utrecht onderzoekt digitale participatie in de stad

29 mei 2015

stadhuis-utrecht

Met het onderzoek Utrechters Digivaardig voert de gemeente Utrecht een deel van Motie 46 (Aandacht voor digitale vaardigheden) uit. De analyse toont aan dat circa 30% van alle Utrechters over onvoldoende noodzakelijke vaardigheden blijkt te beschikken om zelfstandig gebruik te kunnen maken van meer complexe digitale dienstverlening.

Het onderzoek laat zien dat de digitale dienstverlening door profit- en non-profitorganisaties niet alleen om taalvaardigheid endigitale basisvaardigheden vraagt, maar ook om strategische en administratieve vaardigheden. Een deel van de groep inwoners die moeite heeft met complexere digitale dienstverlening zal waarschijnlijk nooit over deze vaardigheden kunnen beschikken.

Meedoen is basisvoorwaarde
Digitalisering is een algemeen verschijnsel dat vrijwel alle aspecten van het maatschappelijk leven raakt. De gemeente ziet 'het kunnen meedoen in deze samenleving (sociale inclusie) als een basisvoorwaarde'. Maar onderkent dat er geen eenvoudige oplossingen zijn om deze digitale kloof te overbruggen. 'Wanneer wij als stad deze digitale kloof willen verkleinen dan vraagt dit om een gevarieerde aanpak en innovatieve samenwerkingsverbanden.'

In dat kader heeft de gemeente besloten om binnenkort met organisaties in overleg te gaan om te kijken op welke wijze partijen een bijdrage zouden kunnen leveren aan de vermindering van de digitale kloof.

De website van de gemeente
De rol en de betrokkenheid van de gemeente heeft in de eerste plaats betrekking op de toegankelijkheid van de eigen diensten en producten voor mensen die digitaal niet kunnen meekomen, stelt de gemeente. Op het terrein van de Publieksdienstverlening wordt beleid gevoerd ten aanzien van de toegankelijkheid voor mensen met een digitale beperking. Aan de ene kant door het verbeteren van de digitale dienstverlening zelf, aan de andere kant door het bieden van alternatieven wanneer zich daarin problemen voordoen.  'Wij beschouwen dit als een onderdeel van “Agenda 22” en “Meedoen naar Vermogen”.'

Beleidsbreed
Het onderzoek maakt verder duidelijk dat het vraagstuk vele portefeuilles en organisatieonderdelen van de gemeente raakt. 'Wij zullen daarom binnen de verschillende organisatieonderdelen van de gemeente, samen met relevante partners, aandacht vragen voor digitale toegankelijkheid.'

Utrechters digivaardig - analyse digitale participatie.pdf [6,3 MB]

Uitvoering-Motie-46-_Aandacht-voor-digitale-vaardigheden_commissiebrief.pdf [122 kB]

« terug