Migrantenomroepen pakken educatieve functie op

4 juli 2012

Hoewel de rijksoverheid bezuinigt op inburgeringscursussen blijft de behoefte aan Nederlandse les onveranderd hoog. Daarom zijn betaalbare alternatieven welkom. Migrantenomroepen kunnen voorzien in deze behoefte. Zij bieden Nederlandse les op radio en TV en via internet. Zij hebben het samenwerkingsverband EduSOM opgericht om hun educatieve functie verder te ontwikkelen.


Diverse gemeenschappen actief

Het gaat om lokale migrantenomroepen in Den Haag, Amsterdam en Rotterdam. Via lokale zenders maken zij radio- en TV-lessen. Er zijn uitzendingen voor de Marokkaanse, Turkse, Ghanese, Chinese en Somalische gemeenschap en voor Spaanssprekenden.


Ghanese pioniers


Radio Ghanatta begon met Nederlandse les op de radio in 1998. Lawrence Bempah: “De aanleiding was dat veel Ghanezen op onregelmatige tijden werkten in de schoonmaaksector. Zij hadden geen gelegenheid om naar een gewone cursus te gaan. Het bleek een enorm succes. Tijdens de uitzendingen konden luisteraars bellen met vragen over de lessen en de Nederlandse taal. Wij maakten de lessen bekend bij begrafenissen en via de kerken. De lessen worden ook vanuit het Engels naar het Nederlands gegeven zodat mensen uit andere West-Afrikaanse landen, zoals Nigeria, de lessen ook kunnen volgen.
 

Lesprogramma

Het ITTA (Instituut voor Taalonderzoek en Taalonderwijs Amsterdam, verbonden aan de UVA) ontwikkelde het lesprogramma met steun van de gemeenten Amsterdam en Den Haag. Yolande Timman: “Samen met de migrantenomroepen hebben we de onderwerpen bepaald. Dat zijn gangbare onderwerpen, zoals een gesprek met de huisarts, een sollicitatiegesprek, praten met je buren. Daar hebben we lessen voor ontwikkeld. Deze zijn ook te volgen via de websites van de deelnemende omroepen. Uit onderzoek is gebleken dat deze lesmethode vooral helpt om de woordenschat te vergroten en de luistervaardigheid te verbeteren.
Op www.stationnederlands.nl is een digitaal oefenprogramma te vinden dat aansluit op de lessen van de radio en TV.Laagdrempelig

Demet TV richt zich op de Turkse gemeenschap. Oktay Basaran: “De Nederlandse les bij ons wordt gegeven vanuit de moedertaal. Hierdoor zijn de lessen laagdrempelig en toegankelijk. We zien dat nieuwkomers gebruik maken van de lessen op onze website. De eerste generatie volgt vooral de lessen via TV.

De verplichting om inburgeringsprogramma’s te volgen is voor Turkse mensen afgeschaft, vanwege het associatieverdrag van Turkije met de EU. Daarom is het extra belangrijk dat vanuit de Turkse gemeenschap zelf het belang van Nederlands leren onder de aandacht gebracht wordt. Vooral nieuwkomers grijpen alle mogelijkheden aan om Nederlands te leren.”


Nederlands-leren-op-radio-en-tv-def.pdf [83 kB]Download de programmatabel
 

« terug