Online of offline flirten & daten? Weinig verschil!

13 oktober 2018

sexting1Tot op zekere hoogte lijkt de online seksuele praktijk op de offline seksuele praktijk. De gevoelens, sociale normen en conventies die daarbij een rol spelen, wijken niet van elkaar af. Dit blijkt uit het proefschrift van Marijke Naezer, die op 4 oktober promoveerde aan de Radboud Universiteit.

Sexting, sexy selfies, daten, porno: met de komst van sociale media is er een nieuwe wereld opengegaan waarin jongeren vorm kunnen geven aan seksualiteit. Maar er is nog maar weinig bekend over de manieren waarop jongeren hier precies gebruik van maken.
Met haar proefschrift biedt Marijke Naezer een kader om de sexy avonturen van jongeren op sociale media te begrijpen. Ze beschrijft hoe jongeren via sociale media vormgeven aan vier dimensies van seksualiteit: avontuur, romantische intimiteit, identiteit en kennisontwikkeling.

extra informatiebron
Tot op zekere hoogte lijkt de online seksuele praktijk op de offline seksuele praktijk, stelt Naezer. De gevoelens, sociale normen en conventies die een rol spelen, wijken niet van elkaar af. Sociale media zijn eerder een aanvulling, omdat jongeren niet alleen offline maar ook online kunnen flirten en daten. Voor jongeren zijn het internet en sociale media ook een laagdrempelige manier om ervaringskennis van leeftijdsgenoten te vinden. Zo beschikken zij over een extra informatiebron naast de kennis die zij van volwassenen krijgen.

'sexy selfies'
Op basis van online en offline observaties, gesprekken en interviews met jongeren weerlegt Naezer hedendaagse stereotypen. Het proefschrift biedt een tegenwicht tegen de angst die het populaire en wetenschappelijke debat over jongeren, seksualiteit en sociale media in zijn greep houdt. Uit het proefschrift, waarin de stem van jongeren centraal staat, spreekt een wereld waarin jongeren op uiteenlopende manieren inspelen op de kansen en uitdagingen van sociale media. Het stereotiepe beeld van de jongere die na´ef en roekeloos 'sexy selfies' maakt zonder de risico's in acht te nemen, klopt niet. Jongeren zeggen zelf bewust risico's af te wegen als zij sociale media gebruiken.

Bronnen: Radboud Universiteit en Nederlands Jeugdinstituut

« terug