Ouderen bellen‚ jongeren snapchatten en iedereen whatsappt

25 januari 2017

jan-onderzoek17

Drie media-onderzoeken zagen het licht afgelopen maanden: het onderzoek 'Vanzelf Mediawijs' van Mediawijzer.net, het SCP-onderzoek 'Media: Tijd in kaart' en 'het Nationale sociale mediaonderzoek 2017' van Newcom Research.

'Vanzelf Mediawijs?' is een verkennend onderzoek van Mediawijzer.net naar het gebruik van digitale media door jongeren, waargenomen vanuit hun eigen leefwereld. De conclusies: ouders blijken nog altijd belangrijk voor jongeren wanneer het gaat om het meegeven van normen en waarden, de smartphone wordt gezien als poort naar een eigen wereld, digitale media worden gebruikt om gewoon te 'spelen', maar het maken van contact via digitale media is het allerbelangrijkste.
Jongens zoeken vooral contact door te gamen, meisjes meer via sociale media. WhatsApp, Snapchat en Instagram worden afwisselend gebruikt. Sommige dingen doe je namelijk niet via WhatsApp. Andere juist wel. Jongeren hebben meer ongeschreven regels die voor hen heel vanzelfsprekend zijn. Facebook wordt niet of nauwelijks gebruikt.

Het SCP-onderzoek 'Media: Tijd in kaart'laat zien dat de oudere mediagebruiker traditionele media en apparaten verkiest boven de nieuwe media en moderne apparaten. Jongeren en hoogopgeleiden communiceren het meest actief en lopen voorop in online mediagebruik. In het onderzoek zijn de dagboekgegevens van bijna 3.000 Nederlanders geanalyseerd.
Tieners besteden van alle leeftijdsgroepen de meeste tijd aan communiceren via media: gemiddeld 2 uur en 12 minuten op een dag. Ze zijn vooral kampioen berichten sturen en ook het aandeel gebruikers van sociale media ligt hoger onder tieners en 20-34-jarigen dan onder de andere leeftijdsgroepen.
Bellen en e-mailen zijn inmiddels klassiekere communicatievormen en worden minder door tieners gedaan dan door de andere leeftijdsgroepen. In aandeel deelnemers gaan de 65-plussers voorop bij het bellen, terwijl e-mailen vooral door 35-64-jarigen gedaan wordt.
mediaonderzoek2017
Instagram gaat Twitter voorbij als meest gebruikte sociale media in Nederland. Facebook, WhatsApp en YouTube groeien gestaag door. Snapchat en Instagram zijn mede door de grote populariteit onder jongeren het afgelopen jaar flink gegroeid in Nederland. Dit blijkt uit het 'Nationale Social Media Onderzoek 2017' van Newcom Research. Het gebruik van Twitter daalde echter niet, het gebruik bleef het afgelopen jaar gelijk. Het gebruik van Facebook groeide door een toename van het aantal ouderen, het aantal jongeren op Facebook neemt af. Het meest gebruikte sociale medium is WhatsApp, dat door 10,9 miljoen Nederlanders gebruikt wordt.

Bron statistiekbeelden: Newcom Research

 

« terug