Prijs voor beste correspondent

18 mei 2012

Het Lira Auteursfonds Reprorecht heeft samen met het Het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten (BJP) een prijs ingesteld voor de (buitenlandse) correspondent. Met de prijs willen de organisaties aandacht vragen voor het belang van goede berichtgeving over het buitenland, omdat het werk van vooral freelancende correspondenten onder druk staat. De prijs zal vanaf volgend jaar jaarlijks worden uitgereikt en de winnaar ontvangt 5000 euro en een oorkonde. De prijs geldt voor de complete berichtgeving van een (freelance) correspondent in print, radio, tv, fotografie, online-bladen, blogs, maar bij de toekenning zal de nadruk liggen op de tekst. Kandidaten kunnen zich aanmelden met een dvd/cd-rom (in vijfvoud). Daarop staat een overzicht van het verrichte werk, ondersteund met concrete voorbeelden als artikelen, radio of tv reportage, nieuwsitems, fotografie. De uiterlijke inzendtermijn is 31 januari 2013.

Bron: villamedia

« terug