Uitnodiging 4 juli 2018: Hoe begeleiden we onze kinderen samen naar digitale geletterdheid en digitaal burgerschap?

13 juni 2018

COLIBLITE-bijeenkomst

UITNODIGING

De Bibliotheek Utrecht, Me’kaar en Mira Media nodigen leerkrachten van het primair onderwijs, Bibliotheekmedewerkers, Sociaal Makelaars, ouders, vertegenwoordigers van schoolbesturen en andere opvoedprofessionals en belangstellenden uit voor de bijeenkomst:

Hoe begeleiden we onze kinderen samen naar digitaal geletterdheid en een digitaal burgerschap?

Woensdag 4 juli 2018 14:00 – 17:00 uur
Bibliotheek Zuilen
Zwanenvechtlaan 4, 3554 GL Utrecht

AANMELDEN

Digitalisering heeft grote impact op kinderen. Ze groeien op met digitale media en zijn dagelijks online. Dit betekent niet dat ze beschikken over de noodzakelijke ICT-basisvaardigheden en uit zichzelf weten hoe zij met digitale media om moeten gaan. De dagelijkse online- en offlinewereld van kinderen lopen volledig in elkaar over. Gesprekken op straat worden online voortgezet en fake nieuws dat online wordt opgepikt heeft soms gevolgen voor de wijze waarop ze de wereld om hen heen beleven. ICT-basisvaardigheden zijn voor kinderen van essentieel belang om hun kansen in het onderwijs optimaal te benutten en later een goede positie op de arbeidsmarkt te verwerven.  Kinderen zijn afhankelijk van de steun van school, ouders en hun sociale netwerken om de noodzakelijke ICT- en online burgerschapsvaardigheden te verwerven.

In deze bijeenkomst staan we stil bij de toekomstige onderwijsdoelen betreffende digitale 21e-eeuwse vaardigheden, de gevolgen voor de school en de wijze waarop school, ouders, bibliotheek en andere wijkorganisaties kunnen samenwerken om de kinderen op wijkniveau binnen- en buitenschooltijd te ondersteunen.

Programma

13:30 – 14:00    Inloop

14:00 – 14:15    Opening

                             Ton van Vlimmeren, directeur Bibliotheek Utrecht

14:15 – 14:30    Wat verstaan we onder digitaal burgerschap en digitaal geletterdheid.                                                             Ed Klute, directeur Mira Media

14:30 – 15:00    “Als we vandaag onderwijzen zoals gisteren, beroven we onze kinderen van morgen."                                 Wat betekenen de nieuwe onderwijsdoelen: 21e -eeuwse vaardigheden en                                                     burgerschap die 2020-2021 in het PO worden ingevoerd?                                                                                   Elske Westland, lid Ontwikkelteam Burgerschap Curriculum.nu                      

15:00 – 15:15    Koffiepauze

15:15 – 16:00    Workshops
                             Op welke wijze kunnen scholen, ouders en wijkorganisaties samenwerken bij de                                         ondersteuning van kinderen om zich de noodzakelijke digitale 21ste -eeuwse                                               vaardigheden eigen te maken.

  1. Burgerschap offline en online
  2. 21e -eeuwse vaardigheden
  3. Betrokkenheid van ouders

16:00 – 16:30     Plenaire afsluiting

  • Presentatie conclusies
  • Plan van aanpak “Digitaal Geletterdheid” voor het nieuwe schooljaar in de wijk Zuilen

16:30 – 17:00     Borrel

De bijeenkomst is onderdeel van het COLIBLITE-project en wordt financieel mogelijk gemaakt met een bijdrage van Erasmus +. 

colibliteerasmus

« terug