Benader Surinaamse ouderen als vriend‚ niet als hulpverlener

28 maart 2017

maart2-2014oidw(1)Een lezing over de transatlantische slavernij bracht ongeveer 30 vooral Surinaamse ouderen naar de bibliotheek in de Spaarndammerbuurt in Amsterdam. Jeanette (68):  'Voorheen liep ik gewoon langs de bibliotheek en ging ik niet naar binnen. Maar sinds Ouderen in de Wijk kom ik hier geregeld op bezoek.' 

Jeanette is bijna sinds de start van het project Ouderen in de Wijk vaste bezoeker van de koffieochtend in de bibliotheek in de Spaarndammerbuurt in Amsterdam. 'Maar ik wilde eerst de cursus buikdansen in buurtcentrum Horizon afmaken. Nu kom ik elke vrijdagochtend hiernaartoe. Ik kom hier graag want je vindt mensen van allerlei afkomsten. Het is niet alleen leuk, maar je hebt ook andere activiteiten zoals de tabletles. Ik ga daar volgende week naar toe.' Richard (79) en Stanley (74) zijn Antilliaanse vrienden, en hoewel de lezing zich vooral op Suriname richt, zijn er genoeg herkenningspunten voor de twee heren met de Antilliaanse slavernijgeschiedenis. Richard: 'We komen hier via Irving. Normaal kom ik hier nooit binnen.'
Derby (78), eigenlijk Beatrix, is erg blij met deze wekelijkse bijeenkomst in de bibliotheek. 'Als je niet ver kan lopen, is dit fijn dichtbij. Ik vind alles wat ze hier doen leuk. Via Ouderen in de Wijk hebben we ook een toneelstuk over Pengel (een belangrijke Surinaamse politicus-red) gezien gespeeld door Frank Wijdenbosch.’

Club 2014 
Irving is de naam die op de lippen van de bezoekers deze ochtend bestorven ligt. Irving Gill is samen met Sharon Winter (zie foto 1) initiatiefnemer van Club 2014; de paraplu waaronder beiden hun activiteiten organiseren. De aanleiding voor Club 2014 was de economische crisis in 2012, vertelt Irving. '2012 en 2013 waren rampjaren voor veel mensen. Mensen raakten werkloos en verloren hun zelfvertrouwen. Ze zagen geen toekomstperspectief. Wij wilden niet meegesleurd worden in het doemdenken en met de negatieve kanten van de samenleving. We wilden omhoog kijken. We begonnen toen met Club 2014.' Sharon: 'We zijn actieve buurtbewoners en vrijwilligers en ondersteunen namens club 2014 bij diverse activiteiten in het buurthuis en sinds vorig jaar ook in de bibliotheek. Wij proberen Surinaamse-Nederlanders, zowel oud als jong, maar ook anderen te activeren en steunen elkaar.' Irving: 'Daar is behoefte aan. Wij proberen ze te stimuleren van een situatie van afhankelijkheid naar één van meer zelfstandigheid. Mensen maken kennis met wat zich in de buurt afspeelt en nemen deel aan activiteiten. Zo komen ze naar buiten.'

Laagdrempelig
Beiden zijn blij dat de bibliotheek haar deuren heeft geopend voor de Surinaamse en Antilliaanse groep en hen in staat stelt om deel te nemen aan de bijeenkomsten. Irving: 'De ouderen zien ons elke vrijdagochtend hier in de bibliotheek en stappen nu ook eerder de bibliotheek binnen.' Sharon: 'Sommige mensen hebben bijna geen contact met anderen. Zij vinden het prettig om hiernaartoe te komen. De bibliotheek is ook laagdrempelig. Tegelijkertijd wordt de bibliotheek door deze groep ouderen levendiger.' Onlangs werd in het programma ook een presentatie van Surinaamse hoofdoeken opgenomen. Dit in het kader van 1 juli Keti-Kotie (afschaffing van de slavernij).
Irving: 'De deelnemers aan het Ouderen in de Wijk-project kunnen een bibliotheekpas krijgen waarbij ze een jaar lang gratis boeken kunnen lenen. De voorwaarden is dat ze dan wel actief meedoen aan het project en ze vullen een uitegebreide vragenformulier in.’

maart2-surinamersinoba

Buurthuis en bieb
Irving en Sharon zijn zowel actief in het buurthuis als in de bibliotheek. De vraag is of de activiteiten elkaar niet overlappen? Irving: 'Het verschil met het buurthuis is dat een buurthuis een overheidsinstelling betreft. De Oba is laagdrempeliger en biedt buurtinitiatieven ook de mogelijkheid samen te werken. Een ander verschil met het buurthuis zijn de informatiemogelijkheden. In de bibliotheek worden er regelmatig informatiebijeenkomsten georganiseerd over de voorzieningen waar ouderen een beroep op kunnen doen. Tijdens een informatiebijeenkomst over mantelzorg bleek bijvoorbeeld dat mantelzorgers reiskostenvergoeding kunnen krijgen. Deze ouderen zullen niet snel naar een maatschappelijk werker stappen. Zo worden ze toch geïnformeerd.' 

De activiteiten zowel in het buurthuis als in de bibliotheek vullen elkaar aan en de twee organisaties werken samen binnen het Ouderen in de Wijk-project. Onlangs organiseerden de bibliotheek en buurthuis samen de voorstelling Taante van cabaretière Jetty Mathurin. De bibliotheek zorgde voor een financiering, buurthuis Horizon voor het podium.

Twee gouden tips
Irving en Sharon hebben twee gouden tips om de Surinaamse-Nederlanders ouderen te bereiken. De eerste: nodig niet uit via internet of mailtjes, maar via mond-tot-mondreclame. Dat werkt goed. Irving: 'Ik zie ze op straat of op de markt en spreek ze dan aan. En zo komt het verder.' De tweede tip: benader de mensen als vriend en met de vraag om samen iets te doen. Irving: 'Als je ze benadert met als achtergrond ze hulp te bieden, dan haken ze af. Dit heeft met traditie te maken. Mensen kunnen zich schamen voor hun positie.' Sharon: 'Als je Surinaamse ouderen benadert als vriend creëer je een ander soort band met ze.'

foto's - Mira Media

 

« terug