Bibliotheken sluiten zich aan bij Pact voor de Ouderenzorg

21 april 2018

april18-pactouderenzorg
Op 8 maart 2018 ondertekenden minister Hugo de Jonge (VWS) en 35 organisaties en bedrijven het Pact voor de Ouderenzorg. Het Pact roept gemeenten en lokale organisaties op samen te werken om eenzaamheid onder ouderen te verminderen en te voorkomen. Een landelijk ondersteuningsteam staat het Pact bij. Onder de ondertekenaars zijn maatschappelijke organisaties, zorgaanbieders, verzekeraars, gemeenten en bedrijven. Ook de Bibliotheek in de vier grote steden (G4) hebben zich met Ouderen in de Wijk onlangs aangesloten bij het Pact. Ton van Vlimmeren, projectleider van het G4-project Ouderen in de Wijk licht het belang toe. 'De lokale Pact-coalities versterken de werkwijze en doelstellingen van de bibliotheken.'

Het Pact voor de Ouderenzorg wil met een landelijke coalitie de strijd aan gaan tegen eenzaamheid onder ouderen. Met het pact willen de ondertekenaars de ouderen de waardering geven die zij verdienen en de zorg en ondersteuning voor de ouderen verbeteren. Er wordt verbinding gezocht met de lokale aanpak en lokale partners. Elke gemeente zou zo'n 'coalitie tegen eenzaamheid' kunnen vormen. Vanuit deze coalities wil het Pact werken aan het signaleren en bespreekbaar maken van eenzaamheid. Het Pact wil mensen hulp bieden om zelf het verschil te kunnen maken. Het doel is het doorbreken van en duurzaam aanpakken van eenzaamheid.

Complex probleem
De eenzaamheid onder ouderen neemt toe. Meer dan de helft van de 75-plussers voelt zich eenzaam. 11% voelt zich sterk eenzaam. Het gaat nu om ruim 700.000 mensen. Maar het aantal ouderen zal de komende jaren toenemen en daarmee ook de eenzaamheid. Eenzaamheid is echter een complex probleem dat behalve met persoonlijke omstandigheden, ook met de veranderende samenleving te maken heeft. Eenzaamheid oplossen is niet 1-2-3 gedaan. Er bestaat gelukkig al aanbod om eenzaamheid te bestrijden. Het Pact wil dan ook de lokale partners stimuleren om samen te werken. Andere doelstellingen van het Pact zijn het zorgen dat mensen met goede ondersteuning langer thuis kunnen blijven wonen en het verbeteren van de kwaliteit van de verpleeghuiszorg.

Oidw en het Pact
Onlangs sloot ook Ouderen in de Wijk zich aan bij het Pact voor de Ouderenzorg. Ton van Vlimmeren, projectleider van het G4-project Ouderen in de Wijk (OidW) licht de aansluiting van Ouderen in de Wijk bij het Pact voor de Ouderenzorg toe.

Waarom hebben de G4-Bibliotheken zich aangesloten bij het Pact voor de Ouderenzorg?
tvvbijgesnedenb'De G-4 Bibliotheken voeren sinds 2015 samen het project Ouderen in de Wijk uit. Dit project heeft geleid tot een beleidsmatig commitment aan een doelgroepgericht ouderenbeleid in alle G-4 bibliotheken dat door de gehele organisatie wordt gedragen. Dit is gebeurd vanuit de overtuiging dat de Bibliotheek een belangrijke rol heeft in het sociaal domein op lokaal- en wijkniveau, waar ouderen een belangrijke doelgroep van zijn. Vanuit de eigen doelstelling wil de Bibliotheek de ouderen helpen “de wereld om hen heen te blijven lezen” en in staat te stellen zo lang mogelijk de eigen regie te blijven houden.'

Welke rol zien de G4-Bibliotheken voor zichzelf weggelegd in dit Pact?
'De Bibliotheek wil een duurzame Huiskamer van de wijk zijn, waar de oudere activiteiten, informatie en antwoorden op zijn vragen kan vinden in een uitnodigende omgeving. De Bibliotheek wil daarbij aanvullend zijn op het reeds bestaande aanbod voor ouderen en de “informatie- en doorverwijsfunctie” voor ouderen in de wijk verder vormgeven. Daarnaast wordt de Bibliotheek opengesteld voor activiteiten/initiatieven van ouderen zelf en hun organisaties.'

Hoe kunnen de Bibliotheken eenzaamheid signaleren en doorbreken?
'In het project Ouderen in de Wijk worden ouderen opgezocht, gestimuleerd tot activiteiten en gedurende een jaar gevolgd. OidW-deelnemers krijgen een gratis bibliotheekpas voor een jaar, worden regelmatig op de hoogte gesteld van activiteiten en tijdens het jaar wordt met de ouderen contact opgenomen over de voortgang van hun eigen activiteiten. Signalen van eenzaamheid kunnen worden opgepikt en worden doorgespeeld naar lokale zorgpartners.'

Hoe kunnen de Bibliotheken zorgen dat mensen met goede zorg en ondersteuning langer OIDW_landelijkthuis kunnen wonen; een van de andere doelen van het Pact?
'De Bibliotheken hebben vooral een rol in het sociaal domein en niet in de zorg. Door de samenwerking en de gesprekken met de ouderen zelf worden ontwikkelingen en “misstanden” gesignaleerd. Indien nodig worden deze samen met de ouderen aan de juiste instanties lokaal, dan wel landelijk zichtbaar gemaakt.'

Welke meerwaarde vormt dit Pact voor het project Ouderen in de Wijk?
'Het Pact biedt de G-4 Bibliotheken de mogelijkheid om de ervaringen te delen met anderen en met expertise bij te dragen aan het gemeenschappelijke doel: het voorkomen van eenzaamheid van ouderen en het zo lang mogelijk behouden van de eigen regie. De lokale Pact-coalities versterken de werkwijze en doelstellingen van de bibliotheken. Het gaat om verbinden, samenwerken, afstemmen, en gebruik maken van elkaars expertise om het gemeenschappelijk doel te bereiken.'

 

.

 

 

 

« terug