Kunstproject Ouderen in Bibliotheek Vreewijk

7 juli 2017

juli17-kunstinrdamOuderen in de Wijk in Rotterdam is altijd op zoek naar samenwerkingspartners. DOCK Rotterdam in de persoon van Anne-Marie Vermaat meldde zichzelf met een vraag voor haar kunstproject voor ouderen: Kunnen we het kunstproject voor ouderen in de bibliotheek houden? 'Dan kunnen we bijvoorbeeld ook gebruik maken van de kunstboeken die er zijn.' Het leidde ertoe dat acht ouderen elke dinsdagmiddag in de bibliotheek onder leiding van een kunstenaar en een vrijwilliger aan de slag zijn gegaan.

Anne-Marie Vermaat is participatiemakelaar bij DOCK Rotterdam in de wijken Feijenoord en Vreewijk en houdt zich bezig met onder andere ouderen in de wijk. DOCK helpt mensen zichzelf en elkaar te helpen. 'Dit doen we door de inzet van sociaal werkers in de wijk en met behulp van vrijwilligers, partners en betrokken bewoners. Samen organiseren we activiteiten in de wijk die het leven leuker, makkelijker en mooier maken. Zoals dit kunstproject.'

Tevreden ouderen
Vermaat is betrokken geweest bij de 75 plus-huisbezoeken die de gemeente Rotterdam dit jaar heeft uitgevoerd. 'Er zijn veel Vreewijkers bezocht, en opvallend was dat in vergelijking met andere wijken zij hun kwaliteit van leven een hoger cijfer gaven en dat zij meer openstonden voor het huisbezoek. Er zijn veel hulpvragen uit voortgekomen veelal voor het maatjesproject "Dock helpt en Dock belt" waarbij vrijwilligers gekoppeld worden aan ouderen en hen regelmatig belt of bij hen op bezoek gaat.' 

Regelmatige bijeenkomsten
De participatiemakelaar kwam begin dit jaar in contact met Marion Minis van stichting De Rijkdom van Ouderdom. Zij organiseert kunstprojecten in heel Nederland. Vermaat: 'Ik vind ouderen interessant. Als participatiemakelaar wil ik aan eenzaamheid werken, niet via het bieden van eenmalige activiteiten, maar door regelmatig bijeenkomsten te organiseren waardoor de ouderen elkaar leren kennen. Een kunstproject past in dat streven. Er is op kunstgebied weinig aanbod. Ouderen kunnen via kunst op hun eigen niveau iets maken. Ze maken iets voor zichzelf en ze maken iets gezamenlijks.' Bij kunst horen ook kunstboeken. Vermaat nam contact op met de bibliotheek en de bibliotheek stelde vervolgens voor om het kunstproject in het kader van Ouderen in de Wijk in de bibliotheek te laten plaatsvinden.
Het Kunstproject Ouderen Bibliotheek Vreewijk werd geboren. Onder leiding van een professionele kunstenaar en een vrijwilliger gingen ouderen aan de slag met allerlei technieken. Vermaat: 'Je bent nooit te oud om te leren.' De ouderen maakten o.a. kennis met de schilder Corneille en probeerden op zijn wijze te schilderen. 'Er wordt gekeken naar wat ze leuk vinden. Het werk van de ouderen en het gezamenlijke werk wordt in de bibliotheek tentoongesteld. We hopen dat de mensen elkaar blijven ontmoeten.'
juli17-vermaatSignaalfunctie
De samenwerking met de bibliotheek/Ouderen in de Wijk bevalt Vermaat goed. 'Je kunt beter samenwerken. Dat levert meer op. Wij hebben allemaal onze expertise en netwerken. Waar liggen de behoeftes? De bibliotheekpartner is enthousiast. We hebben eigenlijk hetzelfde doel: de kwaliteit van leven van ouderen verbeteren en ondersteunen.' Hoe dit gebeurt en door wie bespreken de organisaties betrokken bij ouderenactiviteiten regelmatig in een netwerk. Dit heeft geleid tot een gezamenlijk activiteitenoverzicht. De bibliotheek maakt nu ook deel uit van dat netwerk. 'Ik vind het alleen maar goed. De bibliotheek gaat met haar tijd mee en speelt in op de behoeftes die er zijn. Vroeger kon je alleen maar boeken lezen, mensen weten inmiddels dat je daar allerlei cursussen zoals een iPad-cursus kunt volgen.'

De bibliotheek is daardoor ook een vindplaats geworden en heeft een signaalfunctie gekregen. 'Wij hebben een signaalfunctie net zoals het Huis van de wijk De Brink en bijvoorbeeld de wijkverpleging. De bibliotheek heeft dat nu ook. Daar komen immers nu ook mensen voor activiteiten. Wij houden elkaar zo op de hoogte. De bibliotheek is een creatieve plek en staat open voor initiatieven zodat wij samen in de wijk leuke dingen kunnen doen. Daar ben ik heel blij mee.'

Gemengde activiteit
Eenzaamheid is een hot item, weet Vermaat. Ouderen gaven tijdens o.a. de huisbezoeken aan dat ze niet alleen iets met ouderen willen doen, maar ook met jongeren. Vermaat is nu aan het nadenken over het aanbieden van een gemengde activiteit waarin jong en oud elkaar kunnen ontmoeten. Het kunstproject Ouderen Bibliotheek Vreewijk gaat na de zomer door met een vrijwilliger. Naast de creatieve productie is het werkproces in deze activiteit belangrijk benadrukt Vermaat. 'Samenwerken met anderen, plezier ontdekken in creatief bezig zijn, andere mensen ontmoeten en ervaringen uitwisselen. Het gaat om het positief stimuleren van ouderen.'

« terug