Nieuwe samenwerkingsvorm: de bieb en de welzijnsorganisatie

8 april 2016

oid-ouderenaantafelOuderen in de Wijk wordt in de vier grote steden uitgevoerd. Elke stad heeft zo zijn eigen aanpak. In Amsterdam zocht de OBA samenwerking met één van de grote welzijnsorganisaties in Amsterdam: Combiwel. Combiwel biedt in tientallen locaties in Amsterdam activiteiten aan waarbij preventie, het stimuleren van zelfredzaamheid en actief burgerschap centraal staan. Het project wordt als pilot in de Amsterdamse wijk Banne Buiksloot en de Spaarndammerbuurt uitgevoerd. Riekje van Albada is namens Combiwel kwartiermaker voor het project in de Spaarndammerbuurt in Amsterdam.

Als een win-winsituatie zo ziet Riekje van Albada van Combiwel de samenwerking met de OBA. 'De bibliotheek heeft de mooie ruimtes, een grote schat aan kennis en een divers aanbod. Wij zitten weer in de buurt, kennen veel mensen en de doelgroep. Wij hebben bijvoorbeeld ouderenadviseurs aan het werk. Wij kunnen bemiddelen tussen de behoefte die wij zien onder ouderen en het aanbod van de bibliotheek. Wij zitten in de haarvaten van de wijk. De derde win is voor de ouderen uit de buurt, die van de extra inzet dankzij dit project kunnen profiteren!'

Van Albada werkt vanuit Buurtcentrum De Horizon in de Spaarndammerbuurt, waar ook twee ouderenwerkers actief zijn. De werkers reageerden enthousiast op het project, vertelt Van Albada, ook omdat de afgelopen jaren een groot deel van het aanbod voor ouderen is wegbezuinigd. Ouderen in de Wijk biedt de ouderen nieuwe kansen. Hoewel het project zich nog in de beginfase bevindt, is er wel al enthousiast besloten om een ouderenspreekuur in de bibliotheek in te stellen. In dit, nieuw opgezette, spreekuur komen alle aspecten uit iemands leven aan bod. Ook is besloten om alvast 'de administratiesalon' naar de bibliotheek in de Spaarndammerstraat te verhuizen. 'De administratiesalon' begeleidt groepen ouderen bij het in orde brengen van hun administratie. De bibliotheek vormt een toegankelijk plek voor de senioren, verwacht Van Albada. 'Als de mensen binnen zijn in de bibliotheek, kunnen we in gesprek gaan met de ouderen en hun behoeftes peilen.'

Woningcorporaties
Niet alleen bij de ouderenwerkers is het project in goede aarde gevallen, ook bij de andere collega's binnen De Horizon als de participatie- en activeringsmedewerkers. In het buurtcentrum organiseren verder talloze andere organisaties hun activiteiten zoals een Marokkaanse vrouwengroep, een groep allochtone vaders. Het vergemakkelijkt het uitzetten van de verschillende lijntjes voor dit project. Van Albada krijgt ook onverwachte reacties zoals van het Jongeren Servicepunt dat jongeren helpt om hun leven weer op de rails te krijgen. Zij boden aan om gastvrouwen of oidw-riekje-heren te leveren voor bepaalde activiteiten. 'Ouderen in de Wijk is welwillend ontvangen', constateert Van Albada.
De kwartiermaker richt zich om de beoogde doelgroep te vinden ook op organisaties buiten het Combiwel-netwerk zoals de woningcorporaties. 'Zij komen in aanraking met eenzame ouderen, of ouderen die hulp nodig. Zij kunnen doorverwijzen.'
 
Het intakegesprek
Een belangrijk onderdeel in Ouderen in de Wijk is het intakegesprek met de ouderen. Misschien voor de bibliotheek iets nieuws, maar niet voor Combiwel. Hier bewijst de nieuwe samenwerking tussen welzijnsorganisatie en bibliotheek eveneens haar meerwaarde voor het project. 'We hebben bijvoorbeeld een vrijwilligerspunt waarbij we mensen proberen te bemiddelen naar vrijwilligerswerk. Dan kijken we naar de persoonlijke kant van de persoon. Vragen als: wie ben je, wat kun je, wat wil je, worden gesteld. Die aandacht voor de persoonlijke kant is onze core business. Net als het activeren van mensen.'
Het intakegesprek is bedoeld om na een jaar vast te stellen hoe de positie van de oudere al dan niet is verbeterd.

Eenzaamheid
Hoewel Combiwel ervaring heeft met het voeren van intakegesprekken, verschilt dit intakegesprek wel op twee gebieden: de tijdsduur, die bestrijkt namelijk een jaar, en het soort privévragen. 'Ik denk dat we half mei onze eerste intakegesprekken zullen voeren. Je moet mensen dan vragen naar hun inkomen, naar hun eenzaamheid. Hoe pak je dat aan? Ouderen komen immers binnen voor een activiteit. Bij iemand met een stadspas kun je bijvoorbeeld nog vragen: Had u deze al of heeft u die gekregen vanwege uw leeftijd? Maar niet iedereen zal gelijk over zijn eenzaamheid willen vertellen. Ik denk dat het makkelijker is om deze vragen te stellen als er een relatie is ontstaan. Een ander aandachtspunt is de tijdspanne: je gaat ouderen een jaar volgen. Er kan veel gebeuren in dat jaar. Maar we krijgen hier nog instructies over.'

Blijer in het leven
Het samenwerken met de bibliotheek biedt Combiwel op haar beurt een extra mogelijkheid om de behoefte van senioren duidelijk in het vizier te krijgen. 'Iets gaat beter werken als wij aan de ouderen zelf vragen wat hun behoeftes zijn, wat zij willen organiseren. Wij kunnen samen met de bibliotheek dan ruimte en materiaal bieden.'
Hoe de samenwerking tussen bibliotheek en welzijnsorganisatie precies ingevuld zal worden, zal de praktijk uitwijzen. Er is ondertussen veel overleg tussen beide instellingen. Van Albada: 'Bij de bibliotheek komt de wijsheid niet meer alleen uit de boeken, maar ook uit de mensen, hebben wij als slogan bedacht bij dit project. Daarbij denk ik aan de ouderenadviseurs die spreekuur gaan houden. Tot nu toe voelt het goed. Fijn dat we eraan mee mogen werken. Wij zien dat het voor de ouderen in de buurt meerwaarde heeft. Uiteindelijk is je doel dat iedereen een beetje blijer in het leven staat. Dit project draagt hieraan bij.'

« terug