OidW heeft een spin off die verder gaat dan de groep ouderen

13 december 2018

18dec-oidwdenhaag500
Een van de hoogtepunten van OidW in Den Haag in 2018 was het bereiken van de 500ste inschrijving. Maar ten tijde van het interview meldt projectleider Lidy Münninghoff al een nieuw hoogtepunt: de 600ste inschrijving is net voltooid. OidW is in Den Haag actief in de Bibliotheek Segbroek en Escamp. Een uitbreiding naar Loosduinen ligt in het verschiet. OidW heeft de bibliotheek meer in beeld gebracht bij de ouderen, maar heeft ook bij bibliotheekmedewerkers de aandacht voor deze groep vergroot. Wat nuttig is gezien de vergrijzing in Nederland.

Ouderen in de Wijk trapte in 2017 in Bibliotheek Segbroek af. Sindsdien vinden er daar veel activiteiten plaats waarbij aansluiting gezocht wordt bij de reguliere activiteiten van de bibliotheek en van andere organisaties. De gastvrouwen promoten de OidW-activiteiten en samen met de netwerker gaan ze op zoek naar ouderen om ze te interesseren voor het aanbod van OidW.
De vindplaats van ouderen kreeg in 2018 extra aandacht door de samenwerking met the Alignment House, een onderzoeksbureau dat precies in kaart bracht waar de doelgroep i.c. van Ouderen in de Wijk zich in de wijken bevindt en wat hun sociaal-economische achtergrond is. Lidy: 'Wij zijn ons nu meer bewust hoe we de doelgroep kunnen vinden en aanspreken. En dat dit soms ook andere activiteiten vraagt dan we gewend zijn om te organiseren. We zijn meer laagdrempelig aanbod gaan aanbieden.' Om dicht bij de behoeftes te blijven van de ouderen, is in 2018 een focusgroep samengesteld die uit ouderen bestaat. De groep adviseert over activiteiten waaraan ouderen behoefte hebben zoals een koffiehoekje in de bibliotheek. 'Met die vraag zijn we aan de slag gegaan.'

Verouderd beeld van de bibliotheek
Het werd allengs ook duidelijk dat het merendeel van de doelgroep van OidW, 65-plussers met een minimuminkomen, niet (meer) in de bibliotheek komt. Deze groep ouderen kent de bibliotheek vooral nog als 'een plek dat boeken uitleent'. Boeken lenen deden ze misschien nog met hun kinderen, maar daarna raakte de bibliotheek vaak uit beeld. 'Die ouderen weten niet dat het aanbod van de bibliotheek ondertussen is veranderd. We hebben bijvoorbeeld maandelijks Kreadoe waar ouderen kunnen breien of kerstkaarten maken.'
OidW Den Haag zocht de doelgroep dit jaar ook meer op in hun woonsituatie via 'de 'Pop Up Bibliotheek' zoals in het verzorgingshuis Florence of in Woonzorgcentrum Jonker Frans. De gastvrouwen vertelden over OidW en boden met succes tabletcursussen aan al dan niet op locatie.

Andere organisaties
De samenwerking met uiteenlopende organisaties is van belang bij het aanbieden van activiteiten. In Bibliotheek Segbroek en Escamp hielpen bijvoorbeeld CNV-vrijwilligers ouderen met de belastingaangifte. Een samenwerking is ook ontstaan met de community Verzilveren. Het netwerk bestaat uit ouderen die gebruik maakten van de faciliteiten van een verzorgingshuis maar het huis werd gesloten. Met hulp van de gemeente hebben de ouderen nu een ruimte waar diverse activiteiten plaatsvinden die ze zelf organiseren. 'We gaan samenwerken. We kunnen daarnaartoe gaan met onze activiteiten in verband met de beperkte mobiliteit van de ouderen. We beginnen met het aanbieden van een tabletcursus.'
Een andere samenwerking waar Lidy veel van verwacht is die van de Bibliotheek Den Haag met Kunstonderwijs Organisatie (KOO). KOO organiseert zomer- en winterscholen voor ouderen. 'De KOO heeft nu een subsidieaanvraag gedaan voor een ouderenprogramma en wij ondersteunen als bibliotheek met werving en ruimte. Die constructie is ontstaan uit eerdere gezamenlijke activiteiten in het kader van OidW.'juni16-ooivaarspasOuderen skypen
Het meekunnen gaan in de digitale samenleving van de oudere is een aandachtspunt in OidW. Een ander hoogtepunt voor OidW Den Haag hield daarmee verband en viel in de Week van de Mediawijsheid: ouderen in de bibliotheek in Escamp skypete met ouderen in de bibliotheek in Amsterdam. 'Ze hadden elkaar leuke verhalen te vertellen. De ouderen leerden ook te appen met de telefoon.' Dit digitale aanbod past tegelijkertijd in de oude functie van de bibliotheek, mensen leren lezen en informeren, alleen nu niet via het boek, maar via nieuwe media als de tablet en de gsm.

Ooievaarspas
Volgend jaar trekt OidW naar de wijk Loosduinen, met name de wijk Nieuw Waldeck. OidW werkt daarbij samen met de Ooievaarspas. 'In deze wijk wonen veel ouderen met een Ooievarspas. We kunnen via een mailing van de Ooievaarspas deze groep bereiken. We gaan vaste spreekuren houden zodat het voor iedereen duidelijk wordt dat wij er zijn. We vertellen over ons digitaal aanbod en onze informatie- en doorverwijsfunctie.''

In Escamp is de grens van de werving bereikt. Op een gegeven moment zal de gastvrouw naar Nieuw Waldeck gaan. Tot verdriet van de ouderconsulente, merkt Lidy op. 'Zij vertelde dat ze ouderen op consult kreeg via doorverwijzing van de gastvrouwen. Daar ging OidW natuurlijk om. Om achter de voordeur te komen van kwetsbare ouderen en ze weer te kunnen activeren. We horen het ook terug van ouderen die zeggen dat de bibliotheek hen minder eenzaam heeft gemaakt.' Dit lukt alleen als de gastvrouw alert is en tussen de regels de vraag kan lezen. 'Die vragen horen erbij.' Niet alleen voor de gastvrouwen van OidW nu, maar ook voor de bibliotheekmedewerkers later.

Inbedding in de bieb
Het bereiken van ouderen zal na afloop van het project OidW niet meer de speciale aandacht hebben, zegt Lidy. Dan moet de antenne voor de vragen en de behoeftes van ouderen ook bij de andere bibliotheekmedewerkers aanstaan. Dat is voor sommigen nog wennen. Maar vanwege de vergrijzing zal het steeds belangrijker zijn om ook deze groep te bereiken. Bovendien heeft Bibliotheek Den Haag een visie op kwetsbare groepen geformuleerd, daar vallen kwetsbare ouderen ook onder, aldus Lidy. OidW is wat dat betreft een goede voorbereiding op de toekomst. 'Wij weten nu hoe we het bereiken en doorverwijzen van ouderen kunnen aanpakken. Daardoor is die kennis makkelijker over te brengen naar de andere vestigingen en kunnen we die kennis beter structureel inbedden. Het vinden van de balans daarin is belangrijk.'
OidW heeft de bibliotheek niet alleen (weer) onder de aandacht van de groep ouderen gebracht. 'Wij werken voor ouderen, maar het project heeft een grotere spin off. De naamsbekendheid van de bibliotheek is vergroot en mensen weten meer wat wij allemaal doen in de bibliotheek.'

« terug