Ouderen steeds minder eenzaam

22 juni 2018

Het SCP deed onderzoek naar eenzaamheid en kwetsbaarheid onder ouderen. Het kwam met een aantal opvallende conclusies. De individuele kans op eenzaamheid van ouderen neemt af, maar het aantal eenzame ouderen stijgt. De eenzaamheid van ouderen neemt toe met leeftijd door verlies van partner, sociale relaties en regie over het leven. Kwetsbare 85-plussers zijn in verpleeghuizen minder eenzaam. Zelfstandige wonende Wmo-melders zijn vaker eenzaam wanneer ze  alleen wonen, en fysieke- en psychosociale problemen ervaren. Slechts een klein deel van de kwetsbare eenzamen ook ongelukkig. Eenzaamheid kent niet één oorzaak.

Deze conclusies blijken uit Kwetsbaar en eenzaam? Risico’s en bescherming in de ouder wordende bevolking een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) door Cretien van Campen, Frieke Vonk, Theo van Tilburg (Vrije Universiteit Amsterdam). Dit onderzoek combineert drie deelstudies van een panel van 5.000 ouderen, 2.300 zelfstandig wonende Wmo-melders en 950 verpleeghuisbewoners.

Deel kwetsbare eenzamen toch gelukkig18junioidw-scp1
Zowel bij zelfstandig wonende Wmo-melders als bij bewoners van verzorgings- en verpleeghuizen betekent eenzaamheid niet gelijk dat men zich ook ongelukkig voelt. Slechts 2% tot 4% van deze groep voelt zich sterk eenzaam en zeer ongelukkig. De eenzaam ongelukkigen onderscheiden zich door een slechtere gezondheid, zowel onder Wmo-melders als onder verpleeghuisbewoners. Ongeveer de helft van de verpleeghuisbewoners en van de Wmo-melders voelt zich overigens niet eenzaam en wel gelukkig.

Eenzaamheid kent niet één oorzaak
Eenzaamheid heeft meerdere oorzaken, die elkaar kunnen versterken of afzwakken. Deze studie toont dat mensen bij wie de risicofactoren, zoals partnerverlies en minder ervaren regie toenemen (en de bescherming afneemt), vatbaarder zijn voor eenzaamheid. Eenzaamheid is een ervaren verschil tussen wens en werkelijkheid ten aanzien van sociale relaties, die geleidelijk sterker en langduriger kan worden. Het is dus van belang om eerst na te gaan wat de wensen zijn van mensen, voordat men een oplossing of aanpak bedenkt.

 

« terug