Recreatief tabletgebruik centraal bij OidW in Week tegen Eenzaamheid

24 september 2018

Week_tegen_Eenzaamheid
Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich sterk eenzaam. Bij eenzaamheid voelen mensen het gemis van verbondenheid met anderen. In de Week tegen Eenzaamheid wordt voor dit probleem aandacht gevraagd met de slogan: kom erbij! Want eenzaamheid aanpakken begint met het leggen van contact. De Week tegen Eenzaamheid 2018 is van donderdag 27 september t/m zaterdag 6 oktober. Ouderen in de Wijk sluit met haar activiteiten aan op deze week. Zo gaan ouderen via Skype in gesprek met ouderen in andere steden.

Eenzaamheid is een divers en complex probleem, ook voor ouderen. Er bestaan geen simpele oplossingen. Daarom is het belangrijk om te werken aan langjarige aandacht voor en een duurzame aanpak van eenzaamheid. Zon aanpak vraagt een lange adem en om samenwerking van lokale partijen: maatschappelijke organisaties, bevlogen vrijwilligers, overheid en bedrijfsleven. Samenwerking biedt veel mogelijkheden: je kunt oog hebben voor alle aspecten van eenzaamheid, er zijn meer activiteiten beschikbaar, verwijzing is mogelijk n het is mogelijk om taken te verdelen. Zo maak je de grootste kans om effectieve oplossingen voor verschillende mensen te bieden. 

In steeds meer gemeenten vinden organisaties elkaar in een lokale aanpak van eenzaamheid. Ouderen in de Wijk (OidW) maakt hier in verschillende steden inmiddels ook deel vanuit. De OidW doelstellingen: het vergroten van sociale netwerken van ouderen en ouderen in staat te stellen zo lang mogelijk de eigen regie op hun leven te behouden, sluiten daar naadloos op aan.
OidW is vooral actief in het lokale sociale domein van de ouderen en wil met haar activiteiten de 'kwetsbaarheid' van ouderen zo lang mogelijk uitstellen. De insteek is daarbij het stimuleren van de ontmoeting via gezellige activiteiten. We willen ouderen verder helpen weerbaarder en vaardiger te worden en te blijven binnen een digitaliserende samenleving. De OidW activiteiten in de Week tegen  Eenzaamheid zijn hier op gericht.

Recreatief gebruik van tablet door ouderen
In de Week tegen Eenzaamheid besteden de G4-Bibliotheken extra aandacht aan het functioneren van ouderen in de digitaliserende samenleving. Dit gebeurt met inloopbijeenkomsten waar ouderen met al hun digitale vragen terecht kunnen. En met tabletcursussen en workshops waar ouderen leren wat ze recreatief met hun tablet kunnen doen: skypen, kranten lezen, fotograferen en fotoboeken maken, informatie zoeken, spelletjes doen en gamen, downloaden van voorleesboeken en gebruik maken van de online faciliteiten van de Bibliotheken.
Tenslotte zijn er Skype-gesprekken waarin ouderen vanuit verschillende steden met elkaar in gesprek gaan. Deze bijeenkomsten, waarin ontmoeting en gezelligheid voorop staan, worden zowel binnen en buiten de bibliotheken, in samenwerking met lokale partners, georganiseerd. Dit programma krijgt een vervolg in de Week van de Mediawijsheid die 16 t/m 23 november 2018 plaatsvindt. In deze week wordt in alle steden speciale aandacht besteed aan de weerbaarheid van ouderen op internet.18septoidw-tabletBeeldbankBibliotheekRotterdam-143Gratis handboek de Tablet
De tabletactiviteiten in de Week tegen Eenzaamheid sluiten aan op OidW-activiteiten die nu al in de vier grote steden door de bibliotheken en hun partners worden uitgevoerd. In Amsterdam werkt de OBA onder meer samen met de stichting Sina in een maatjesproject, Bibliotheek Rotterdam met de Tablet Student en Utrecht werkt met de Digitale Buddies. Bibliotheek Den Haag werkt nauw samen met de Ooievaarspas bij de organisatie van tabletcursussen.

Om de tabletactiviteiten extra te ondersteunen en bij OidW-ouderen onder de aandacht te brengen, stelt OidW in de Week tegen Eenzaamheid aan elke OidW-oudere het nieuwe werkboek Klik en Tik De Tablet van Oefenen.nl beschikbaar. Ook worden ouderen met een nieuwe OidW-folder, OIDW0318_Folder_tablet_def.pdf [204 kB], gestimuleerd om de tablet recreatief te gaan gebruiken.

Voorleeslunches voor ouderen
De nationale ouderendag, 5 oktober 2018, vindt ook plaats in de Week tegen de Eenzaamheid. In alle steden worden op deze dag in een groot aantal Bibliotheekfilialen voorleeslunches voor ouderen georganiseerd waar verdeeld over de steden burgermeesters en bekende Nederlanders aan meewerken.

 

« terug