Stand van zaken Ouderen in de Wijk

20 juni 2016

juni16-ouderenopbankje

Sinds de geslaagde startconferentie 14 april jl. in Utrecht, heeft het project Ouderen in de Wijk (OIDW) al weer nieuwe stappen gezet. De deelnemende bibliotheken in de grote vier steden hebben lokale projectplannen gemaakt, de inbedding van het project in de organisatie krijgt steeds meer gestalte, er zijn samenwerkingsverbanden ontstaan en het projectbureau, dat in handen ligt van Mira Media samen met de Bibliotheek Utrecht, is gestart met het ondersteunen van de projectleiders en de registratie. 'Het is nu tijd om streefcijfers vast te stellen', zegt Ed Klute OIDW programmaleider. 'Hoeveel ouderen gaat Ouderen in de Wijk dit jaar bereiken? En welk aanbod kunnen we de ouderen doen?'

Het bereiken en committeren van de groep ouderen is van essentieel belang voor Ouderen in de Wijk. De bibliotheken en Mira Media zoeken daarom samenwerking met diverse organisaties in de geselecteerde wijken. Zo wordt in Utrecht in samenwerking met o.a. huisartsen en gezondheidscentra binnenkort een brief aan 1000 ouderen in Kanaleneiland en Overvecht verstuurd waarin zij op het aanbod van OIDW worden gewezen, vertelt Ed Klute. Er is daar verder samenwerking gezocht met de Hindoestaanse ouderenorganisatie Asha. Een groep Hindoestaanse ouderen heeft een proefles mediawijsheid gevolgd en als vervolgaanbod ligt er een computercursus. 15 ouderen hebben een intakeformulier ingevuld.

Dit leidt tot het volgende belangrijke element in het project: de intake en de registratie van de ouderen. Om de ouderen effectief te kunnen ondersteunen is een intake en de registratie nodig. Maar bibliotheken zijn, anders dan welzijnsorganisaties, over het algemeen nog onbekend met het doen van intakes. Klute: 'Het is een slag die iedereen aan het maken is.' De registratie vraagt bovendien in sommige gevallen vanwege privacyoverweging een aanpassing van het protocol van de ledenadministratie van de bibliotheek.

Een 'warme' start
In Amsterdam is er sprake van een 'warme' start van Ouderen in de Wijk (OIDW). Klute: 'Medewerkers willen eerst goed in gesprek komen met de ouderen voordat ze een intake doen.' Er is via een convenant samenwerking gezocht met welzijnsorganisatie Combiwel. Combiwel geleidt de ouderen door naar het project en voor het aanbod wordt er aansluiting gezocht bij het bestaande wijkaanbod. Maar samenwerking met andere organisaties staat ook op de agenda. Inmiddels zijn er twee informatiemarkten georganiseerd voor de ouderen in Amsterdam-Noord en de Spaarndammerbuurt, de twee wijken waar OIDW actief is in Amsterdam.

Rotterdam is eerder dan gepland aangeschoven bij het lopend project Ouderen in de Wijk, waardoor ze feitelijk later gestart zijn met OIDW. De bibliotheek Rotterdam is in gesprek met de gemeente Rotterdam over samenwerking met het gemeentelijk programma Mekaar. In Feijenoord wordt onderzocht hoe ze kunnen aansluiten bij maatjesprojecten en een organisatie als Hoedje van Papier. Hoedje van Papier richt zich op het bevorderen van de participatie in de samenleving van groepen en individuen voor wie dat niet vanzelfsprekend is. Dit doet de organisatie door middel van methodieken en projecten gerelateerd aan taal, media en educatie.

Bankje bij Albert Heijn
In Den Haag zijn de ouderen in het stadsdeel Escamp en de wijk Morgenstond uitvoerig in kaart gebracht. De gastvrouwen zijn nu contacten aan het leggen in deze wijken. Zij zoeken plekken op waar ouderen bijeenkomen, dat kan zelfs een bankje bij Albert Heijn zijn waar ouderen vaak bij elkaar komen, vertelde een van de gastvrouwen eerder. Een groep ouderen heeft onlangs een tabletcursus gevolgd in de bibliotheek in Escamp. De bibliotheek greep deze gelegenheid aan om de ouderen na deze cursus een uitgebreide voorlichting te geven over OIDW. Klute:'De volgende fase voor OIDW is de inschrijving. Wij zijn vrij ver met het gemeenschappelijke registratiemodel. Er wordt een online model gemaakt zodat bijvoorbeeld de gastvrouwen in Den Haag op hun tablet de intake kunnen doen.'

Stadspassen
Een belangrijke manier om ouderen te bereiken en het aanbod toegankelijk(er) te juni16-ooivaarspasmaken, is het aansluiten op het aanbod van de stadspassen in de grote steden. Voor Den Haag is dat de Ooievaarspas, in Rotterdam de Rotterdampas, Utrecht heeft de U-pas en Amsterdam de stadspas. De stadspassen richten zich wat betreft de leeftijdscategorie 65+ op dezelfde doelgroep als het project Ouderen in de Wijk. De koppeling van het OIDW-project aan de stadspassen lijkt daarom voor de hand liggend. 'Met de vier gemeenten is hierover overleg en zij lijken hier welwillend tegenover te staan. Bibliotheek Den Haag werkt al nauw samen met de Ooievaarspas. Via de pas krijgen ouderen bijvoorbeeld korting op twee tabletlessen. Wij willen nu dat er een korting komt voor een hele computercursus. Met de Ooievaarspas kunnen ouderen ook vrij reizen en krijgen ze een gratis bibliotheekpas. Dit biedt kansen voor aanbod en registratie.'amsterdamsestadspas

In Amsterdam is de bibliotheek gestart met een campagne waarbij mensen met een stadspas voor Ä 5 lid kunnen worden van de bibliotheek. De stadspas is gekoppeld aan een (extra) laag inkomen en een AOW-uitkering. Met deze actie proberen de OBA en de gemeente Amsterdam deze doelgroep beter te bereiken. 'We bespreken  op welke wijze het OIDW project hier een meerwaarde in kan betekenen.'juni-upas

De U-pas onderhandelt momenteel met het openbaar vervoer over de uitgifte van strippenkaarten voor ouderen. Ouderen kunnen dan tot een bepaald bedrag strippenkaarten krijgen via de U-pas. 'Men was van plan om deze strippenkaarten per post aan de ouderen te verzenden. In de gesprekken met de U-pas is gesuggereerd om de uitgifte van de strippenkaarten via de bibliotheken te laten verlopen. Het gesprek was in het kader over de nieuwe aanbesteding van de U-pasorganisatie. OIDW wordt bij de inrichting van het nieuwe aanbod betrokken. In Rotterdam is de insteek van de pas anders dan in de andere steden. Hier moeten eerst gesprekken plaatsvinden over aansluiting op het Rotterdamse eenzaamheidbeleid Voor Mekaar.'

IdeeŽn en praktijk
De samenwerking met de gemeentelijke stadspas biedt allerlei kansen voor ouderen, denkt Klute. 'De uitgiftes van stadspassen gebeurt vaak centraal door de gemeente. Door een decentrale uitgifte bijvoorbeeld zouden ouderen in de wijk meer een stem kunnen krijgen en er een aanbod ontstaan dat meer aansluit op hun vraag. Dit past goed in de werkwijze van OIDW. Bovendien zou een dergelijke samenwerking goed zijn in het kader van een duurzaam aanbod voor ouderen. We zijn verder aan het nadenken of via de pas ouderen bijvoorbeeld korting kunnen krijgen op hulp bij het invullen van belastingaangiftes. Dit vraagt samenwerking met de gemeente en het maatschappelijke middenveld.' Het resultaat van deze ideeŽn en overleggen voltrekt zich niet van de ene dag op de andere en is iets voor de langere termijn. Ondertussen gaat de dagelijkse praktijk door. Klute: 'De projectleiders zijn nu bezig folders te maken en volgen trainingen in hoe ze bijvoorbeeld migrantenouderen kunnen bereiken. Maar er moet nu ook gescoord worden. Het gaat om aantallen en streefdoelen. IJkmomenten zijn 1 juli, 1 oktober en 1 januari.'  

 

 

« terug