Tips om te netwerken in de wijk

23 maart 2017

beter-oud-wie-is-wie
Met Ouderen in de Wijk begeeft de bibliotheek zich op enigszins nieuw terrein. De bibliotheekmedewerker gaat (nog) meer de wijk in om netwerken te ontdekken waarmee het doel van Ouderen in de Wijk gerealiseerd kan worden. De pilot Nieuwe Delen van de Bibliotheek VANnU en de 'Wie is wie in de wijk' van Beter Oud geven handige tips bij het netwerken in de wijk.

'Als er straks minder fysieke vestigingen zijn, is het voor elke medewerker zeer waardevol om netwerkverbindingen aan te kunnen gaan. We willen heel graag dat elke medewerker dat belang voor zijn eigen functie en zijn eigen toekomst ziet'zegt manager frontoffice Katja van Etten, werkzaam bij de Bibliotheek VANnU.

De pilot Nieuw Delen heeft een uitgebreide toolkit met praktische handvatten bij het bouwen van netwerken en communities opgeleverd. Met de zelftest bepaal je bijvoorbeeld waar je op dit moment staat op dit vlak. En als je de netwerkscan invult, zie je in een oogopslag hoe je netwerk er nu uitziet. Tijdens het daadwerkelijke netwerken, kun je de Job Aid en de Argumentatiekaart als geheugensteun gebruiken. Maar er is nog veel meer; ga vooral zelf grasduinen in de toolkit.

Een handig overzicht is bijv. 'Rollen bij het werken in communities in bibliotheken'.  In dit overzicht worden de volgende functies onderscheiden: aanjager, verbinder, bouwer die zich op resp. strategisch, tactisch en operationeel vlak afspelen. Op de webpagina is ook een zelftest 'Communityvaardigheden voor bibliotheekmedewerkers' te vinden.

Wie is wie
Een ander nuttig hulpmiddel is ‘Wie is wie in de wijk’ van de organisatie Beter Oud. Na de wetswijziging in de zorg en ondersteuning van kwetsbare ouderen en de nieuwe rol van het welzijnswerk is er veel veranderd in de wijk qua verantwoordelijkheden. Een van de belangrijkste doelen hiervan is het organiseren van samenhangende ondersteuning en zorg, die uitgaat van de wensen van kwetsbare ouderen.
Dit vereist dat de verschillende hulpverlenende beroepskrachten en vrijwilligers van elkaars bestaan weten en elkaars meerwaarde kennen. Dat legt de basis om, vanuit het belang van de kwetsbare oudere, meer met elkaar samen te werken en beter met elkaar af te stemmen. Maar welke rol spelen of kunnen wijkverpleegkundige, de vrijwilliger en bijv. de Wmo-consulent in relatie tot elkaar spelen bij de ondersteuning? 'Wie is wie in de wijk' geeft inzicht in de nieuwe rollen en taken van de medewerkers in het welzijns- en het zorgveld. Aan de hand van dit overzicht kan bekeken worden hoe de lokale situatie zich hiertoe verhoudt.

 

« terug