'Wij hebben in Utrecht onze draai gevonden!'

12 december 2018

18junioidw-utrecht
Het samenwerken met ROC-studenten in DigiBuddies, het wekelijkse rondetafelgesprek door ouderen zelf georganiseerd, de bijeenkomsten met de U-pas en ouderen, de Nationale Voorleeslunch en 'Thee, taartjes en tablets' waren hoogtepunten voor Ouderen in de Wijk in Utrecht, somt Shirley Ramdas op, netwerker van Ouderen in de Wijk. Het accent van de activiteiten van Ouderen in de Wijk in Utrecht ligt op het aanleren van digitale vaardigheden samen met DigiWijs. 'Het algehele beeld in 2018 is dat we in Utrecht onze draai hebben gevonden. We weten nu hoe we o.a. een goed gesprek met de ouderen kunnen voeren en hoeveel tijd dit vraagt. Ik denk dat na OidW, de bibliotheek verder kan.'

'We hebben veel gedaan vooral op digitaal vlak. Veel ouderen zijn tevreden en blij met OidW', zegt Shirley Ramdas, netwerker van Ouderen in de Wijk in de Bibliotheek Utrecht. In het begin deden de ouderen gewoon nog mee met de algemene cursussen, maar ze konden het tempo niet bijbenen, vertelt Shirley. Daarom is in samenwerking met DigiWijs de cursussen 'PC voor ouderen' en de 'tabletcursus voor ouderen' ontwikkeld. 'Het blijkt een succesformule. De cursussen zijn aangepast op het tempo van de ouderen. Mochten ze dan nog niet de cursussen op tijd kunnen afronden, dan organiseren we extra cursussen voor ze en daar zijn de ouderen heel blij mee.'

DigiBuddies
Shirley somt de activiteiten in 2018 op waar ze met plezier op terugkijkt. In de wijken Kanaleneiland, Overvecht en Hoograven is er een tabletinloop gecombineerd met 'vraag-je-wijzer', een spreekuur voor ouderen waar ze geholpen worden met hun vragen of doorverwezen worden. In DigiBuddies begeleidden studenten van ROC Midden-Nederland 10 weken lang ouderen. OidW werkt hierbij ook samen met Geluks BV, een sociale onderneming voor groepen die wat geluk nodig hebben in hun leven. 'Het aanbod is vraaggericht. De ouderen stellen de vragen en de studenten helpen de ouderen, heel geduldig. Studenten en de ouderen komen met elkaar in contact en er ontstaan leuke gesprekken.' Kees: 'Het is echt een wisselwerking. Studenten vinden het leuk om de ouderen te helpen en de ouderen zijn gecharmeerd om met jongeren te praten. De studenten krijgen hierdoor ook meer zelfvertrouwen. Het gaat hier niet alleen om een tabletcursus, maar ook om een ontmoeting tussen jong en oud.'
'Thee, taartjes en tablets' was een ander hoogtepunt, vindt Shirley. Samen met Seniorweb en ROC-studenten werd in huiselijke sfeer onder het genot van thee in mooie kopjes en taartjes de ouderen in Overvecht uitgelegd hoe een tablet werkt.

U-pas
'Het heeft toegevoegde waarde om als organisaties met elkaar in contact te komen', ziet Shirley. De samenwerking met de U-pas laat goed zien hoe door samenwerking er een win-win situatie kan ontstaan. De U-pas nodigde de ouderen met een krappe beurs (de doelgroep van OidW) per brief uit om te horen wat de behoeftes van ouderen zijn ten aanzien van de U-pas. Er zijn drie bijeenkomsten georganiseerd in de Bibliotheek Hoograven, Zuilen en Overvecht. OidW koppelde de informatie van het U-pasbureau vervolgens met een tabletles. Kees van den Berg, projectleider a.i.: '‘De U-pasbijeenkomsten waren belangrijk. Vraag en aanbod werden bij elkaar gebracht. Wat biedt de U-pas en is het aanbod afgestemd op ouderen. Ook de beleidsadviseur Armoedebestrijding van de gemeente gaf het belang ervan aan. Voor hem was het een mooie gelegenheid voor direct contact met de doelgroep.’18decoidw-utregaKees van den Berg (projectleider a.i.) en Shirley Ramdas (netwerker)
Rondetafelgesprek
In Overvecht werkt OidW ook samen met een groepje ouderen, dat elke week een 'rondetafelgesprek' organiseert. 'Het is een heel laagdrempelige activiteit. Iedereen kan gewoon aanschuiven om te luisteren, maar ook om iets te vertellen of te organiseren. Iemand kon bijvoorbeeld mandala's tekenen, toen heeft ze hierin les aan de ouderen gegeven. Sommigen geven ruiterlijk toe dat ze eenzaam zijn. Ze vragen zich af wat er gebeurt als ze een ongelukje thuis krijgen. Door het rondetafelgesprek krijgen ze aanspraak, maar ook tips zoals maak contact met je buren zodat ze misschien ook een oogje in het zeil kunnen houden. De ouderen ontfermen zich over elkaar en als er iemand twee keer niet is geweest, dan wordt er gebeld. Dit hebben we ook teruggehoord tijdens de exitgesprekken. Ouderen hebben andere mensen leren kennen en ze hebben gezamenlijke uitjes. Hun netwerk is vergroot.' Kees: 'Hiermee toon je het belang van het project aan. Dit zou niet gebeurd zijn als OidW er niet was geweest.'
Het rondetafelgesprek in Bibliotheek Overvecht is ook een plek waar andere maatschappelijke organisaties willen aanschuiven, ziet Shirley. 'Een buurtteammedewerker kwam langs met een oudere ter kennismaking. Onderzoekers komen langs die graag willen weten wat ouderen vinden van een onderwerp.'

Verborgen armoede
Shirley: 'Het doel van OidW is de kwaliteit van leven en deelname aan de samenleving te bevorderen. Wat mij tijdens de bijeenkomsten opviel was dat er verborgen armoede is onder de ouderen terwijl veel mensen juist denken dat ouderen het heel goed hebben. Iemand zei bijvoorbeeld dat ze geen hulp van Seniorenweb kon inroepen of een student aan huis belde omdat ze daar het geld niet voor had. Veel ouderen hebben alleen maar een AOW.'
Kees: 'Onderzoek van het NIBUD toont dat er groepen zijn die soms maar € 15 per maand overhouden, er zijn veel ouderen die daar onder vallen. OidW probeert deze groep te bereiken. Nog niet iedereen kent echter de weg naar OidW terwijl er steeds meer ouderen in Nederland komen. Het zicht daarop moet blijven, ook wanneer OidW afgelopen is.'

Vergeten groep
Shirley: 'Wat ook fijn is dat OidW in Utrecht dit jaar een eigen telefoonnummer heeft gekregen en een eigen e-mail! Elke dag, behalve vrijdag, zijn we nu van 10.00-12.00uur op dit speciale nummer bereikbaar.' Volgend jaar wil Shirley meer met de groep Chinese ouderen gaan werken. 'Onder hen bestaat veel eenzaamheid; ze spreken weinig Nederlands en hebben geen pensioen opgebouwd. Dit is eigenlijk een vergeten groep.'
Er is veel gedaan in 2018 ondanks dat er sprake was van een administratieve inhaalslag. Toch heeft Shirley nog een wens voor OidW in 2019: 'Het zou goed zijn als we meer gemengde activiteiten zouden kunnen houden; dus geen activiteiten alleen toegankelijk voor kwetsbare ouderen. Op die manier zouden ouderen zich meer aan elkaar kunnen optrekken. Het algehele beeld in 2018 is echter dat we in Utrecht onze draai hebben gevonden. We weten hoe we de gesprekken met de ouderen kunnen voeren en hoeveel tijd het kost. Ik denk dat na OidW, de bibliotheek verder kan.' Kees: 'Het is een uitnodiging aan alle bibliotheekmedewerkers. Er komen immers steeds meer ouderen in Nederland. De rol van de bibliotheek is veranderd. De bibliotheek is steeds meer een ontmoetingsplek geworden. De bieb en ouderen, die zijn samen een goede match!'

« terug