'Wij moeten durven over de eigen schutting te kijken'

12 april 2016

oidw-denhaag
Het project Ouderen in de Wijk valt in vruchtbare aarde in bibliotheek Escamp in Den Haag. Deze bibliotheek biedt ouderen namelijk al diverse activiteiten op het gebied van digitalisering. Bibliotheek Den Haag is een gemeentelijke dienst. Daarom ligt een samenwerking met de Ooievaarspas voor de hand. Dit is een pas voor mensen met een laag inkomen die korting geeft op allerlei activiteiten zoals de tabletcursussen bij de bibliotheek. Den Haag heeft zich dit jaar bovendien als eerste stad in Nederland aangesloten bij het netwerk 'Age friendly city' van de World Health Organisation (WHO). Een seniorvriendelijke stad heeft actieve oudere bewoners die zich minder eenzaam voelen, vindt de gemeente. En dat is toevallig ook een van de doelen van het project Ouderen in de Wijk. Lidy Münninghoff is projectleider van Ouderen in de Wijk in Den Haag en Karlijn Ernst de netwerker van het project. 'De truc is dat organisaties ons als een kans zien, niet als een bedreiging.'

Waarom is de buurt Morgenstond en de bibliotheek Escamp gekozen om het project Ouderen in de Wijk uit te voeren?
Lidy: 'In deze wijk wonen veel ouderen. Vooral autochtone ouderen, daarnaast wonen er Marokkaanse, Turkse en Indische groepen ouderen. Sociaal-economisch is het wat minder in deze buurt. Morgenstond is een krachtwijk.'
Karlijn: 'Deze bibliotheek bestrijkt een groot gebied. In deze wijk is zeker behoefte aan dit project. Wij waren gelijk enthousiast.'
Lidy: 'Wij hebben ook al medewerkers die goed met deze doelgroep kunnen omgaan.'

Het project wil 'kwetsbare' ouderen bereiken. Hoe gaan jullie deze groep bereiken?
Karlijn: 'Er is een heel moeilijke en een minder moeilijk bereikbare doelgroep. Sommige ouderen komen vanzelf binnenlopen en proberen wij te enthousiasmeren via de medewerkers. Anderen moeten we opzoeken. In de wijk zijn we bezig contacten te leggen met allerlei organisaties om de vindplaatsen duidelijk te krijgen. Wijkverpleegkundigen bijvoorbeeld vormen een groep die contacten heeft met deze doelgroep. Ouderenwerkers zijn ook belangrijk voor ons.'
Lidy: 'Vindplaatsen kunnen Buurthuizen van de Toekomst zijn, of plekken waar ouderen samen eten, locaties waar ouderen samen culturele activiteiten ondernemen, of plekken waar oudere mannen biljarten.'
Karlijn: 'Onze twee gastvrouwen in het project zijn nu door de wijk aan het fietsen om contacten te leggen met zowel organisaties als ouderen. Zo is er een bankje bij Albert Heijn waar altijd ouderen zitten. Zo praktisch kan het zijn.'

Willen deze ouderen nog wel geactiveerd worden?
Lidy: 'Alles werkt bijna digitaal. Er is geen ontkomen aan. Sommige ouderen zetten gelijk de hakken in het zand. Maar het gaat er ook om hoe je ze benadert. Samen met de Ooievaarspas en andere organisaties als Seniorweb bieden we bijvoorbeeld tabletcursussen aan. Ouderen die het niet breed hebben kunnen via de Ooievaarspas met korting activiteiten in de bibliotheek volgen. Op deze manier willen we samen met organisaties als Seniorweb, Computerhulp 070 de ouderen bereiken.seniorweb
Karlijn: 'Het gaat om de binding die je met de oudere krijgt. Dit vraagt veel geduld. De ouderen moeten de ruimte krijgen om hun onzekerheden te uiten. Als dit kan, kunnen er zelfs vriendschappen ontstaan zoals gebeurd is tijdens de tabletcursussen.'
Lidy: 'Doel is dat ouderen zichzelf meer kunnen redden, maar ook dat ze zelf mee kunnen doen. Er zijn ouderen die bijvoorbeeld iets goed kunnen, zoals met de computer kunnen werken, dan kun je hen inzetten om andere ouderen hierbij te helpen.''computerhulp070
Karlijn: 'Ouderen kunnen bijvoorbeeld in de bibliotheek kinderen voorlezen of helpen met huiswerk. Het gaat om het activeren van ouderen en het leggen van dwarsverbanden in de wijk zodat eenzaamheid van ouderen bestreden wordt.'
Lidy: 'Jongeren en ouderen hebben bijvoorbeeld beelden over elkaar die vaak niet kloppen. Wij hebben jongeren die ouderen helpen met Klik&Tik, een laagdrempelig computeroefenprogramma. Zo'n oudere zegt dan: "Goh, dat die jongeren hier zitten om ons te helpen".'
Lidy: 'Wij streven voor 2016 naar een intake van 100 ouderen. Dat gaat wel lukken.'
Karlijn: 'Wij maken veel contact en hebben netwerkpartners.'
Lidy: 'Je kunt dit niet alleen doen. We hebben daarom op 22 maart een werkconferentie over dit project gehouden.'

Wat is de uitdaging in dit project?
Karlijn: 'Bij de werkconferentie op 22 maart waren ongeveer veertig mensen uit de wijk aanwezig, van cultuur- tot welzijnsorganisaties. Ze waren blij met dit initiatief van de bibliotheek. Ze moesten wel even wennen aan deze rol van de bibliotheek.'
Lidy: 'Er bestaan veel (netwerk)organisaties die zich op een of andere manier bezig houden met ouderen. Organisaties vragen zich af: Wat gaat de bibliotheek dan doen op het sociaal domein voor ouderen? De truc is dat zij ons als kans zien en niet als een bedreiging.'
Karlijn: 'Dat wij de ouderen niet "afpakken". Aan de andere kant: organisaties willen vooral veel activiteiten organiseren, maar er wordt al veel aangeboden. Activiteiten zouden meer op elkaar afgestemd kunnen worden. Je wilt de partners zo ver krijgen dat we naar elkaar doorverwijzen.'
Lidy: 'Wij willen met dit project ook de informatievoorziening op een hoger plan brengen.'
Karlijn: 'Wij willen zo veel mogelijk met elkaar optrekken waarbij iedereen zijn eigen rol kan spelen.'

De bibliotheek aan de slag in het sociale domein?
Lidy: 'De bibliotheek gaat inderdaad steeds meer in het sociale domein aan de slag. Maar wij zijn altijd al een lerende ontmoetingsplek geweest. Een plaats van informatievoorziening. Dat is altijd de rol van de bibliotheek geweest. Vroeger lagen hier ook de Postbus 51-folders. Als bibliotheek hebben wij nu de Formulierenbrigade waarbij mensen geholpen worden bij het invullen van een Wmo-formulier of de Postbus51aanvraag van een Ooievaarspas.'
Karlijn: 'De bibliotheek is bovendien als organisatie laagdrempelig, benaderbaar en wekt vertrouwen zodat je niet weer je dochter of zoon om hulp hoeft te vragen. Mensen komen hier vaak binnen met een vraag. Ze hebben naarmate ze ouder worden ook minder keuze om ergens naartoe te gaan voor hulp, omdat ze bijvoorbeeld niet meer zo mobiel zijn.'
Lidy: 'In Den Haag Seniorvriendelijke stad is mobiliteit een belangrijk onderwerp. Wij willen in dat kader ook outreachend gaan werken. Wij hoeven niet alle activiteiten in de bibliotheek te doen. Als ergens anders bijvoorbeeld een buurthuis staat met Wi-Fi en computers, dat makkelijker bereikbaar is voor de ouderen, dan gaan we daar naar toe.'
Karlijn: 'Wij kunnen het goede voorbeeld geven door over onze eigen schutting te kijken en buiten de eigen comfortzone te stappen. Dat is een nieuwe manier van werken voor ons, samen met de andere organisaties.'

 

« terug