Missie & Visie

Mira betekent in verschillende talen: kijken, spiegel en weerspiegeling. De naam staat voor het streven van de organisatie: er voor zorgen dat de media in Nederland, met specifieke focus op Utrecht, een goede afspiegeling vormen van de samenleving.

Mira Media is digitaal sociaal makelaar in Utrecht en zet media in als instrument voor interculturele dialoog en sociale cohesie op wijkniveau en stimuleert burgers tot actieve mediaparticipatie. Mira Media maakt zich hard voor een intercultureel medialandschap, waarin ieders stem gehoord wordt en maakt brede toegang mogelijk tot de kennis en vaardigheden die nodig zijn om de mogelijkheden van digitale media te kunnen benutten. Deze media moeten voor iedereen veilig en laagdrempelig te gebruiken zijn.

Mira Media werkt samen met een groot aantal partners in het maatschappelijke veld om te komen tot integrale en duurzame programma’s. De start van de activiteiten ligt bij de behoefte die bij de doelgroep gesignaleerd wordt. Vanuit deze behoefte neemt Mira Media het initiatief voor de ontwikkeling, coördinatie en uitvoering van programma’s. Mira Media is voornamelijk actief in het primair- en voortgezet onderwijs, sociaal maatschappelijke organisaties, bibliotheken, moskeeën en speeltuinen.