Projecten

Projecten

 

PIM

Dit platform richt zich op een integrale aanpak van mediaopvoeding in Utrecht. Door signalering, agendering en afstemming. Dit doen we met de volgende partners: Stichting Al Amal, Stichting Vreedzaam en de bibliotheek Utrecht.

Mediaopvoeding

Digitale generatiekloof in Allochtone gezinnen 3.0

Met dit project ondersteunt Mira Media samen met haar partners in het platform Interculturele Mediawijsheid ouders, kinderen en wijkprofessionals  bij het wegnemen van de zorgen en het oplossen van internet gerelateerde opvoedproblemen en de integratie van interculturele mediawijsheid in het reguliere wijkaanbod.

Activiteiten:

 • Thematische mediaopvoedingsbijeenkomsten voor ouders
 • Cyberoudertrainingen. Cyberouders zijn vrijwilligers die acteren als ambassadeur en vraagbaak op het thema mediaopvoeding voor andere ouders

Mediawijsheid

Naar een Mediawijze school

Een integraal aanbod voor mediawijsheid en mediaopvoeding voor zowel het schoolbeleid, leerkrachten, ouders en kinderen.

Activiteiten:

 • Ondersteuning bij beleid en visievorming
 • Training en bijscholing van leerkrachten
 • Programma voor ouders voor mediaopvoedingsondersteuning
 • Mediawijsheidslessen voor kinderen onder schooltijd
 • Media-educatie lessen voor kinderen in de verlengde schooldag

De Mediawijze wijk

Met dit project wilt Mira Media samen met haar partners in het platform Interculturele Mediawijsheid ouders, kinderen en wijkprofessionals ondersteunen bij het wegnemen van de zorgen en het oplossen van internet gerelateerde opvoedproblemen en de integratie van interculturele mediawijsheid in het reguliere wijkaanbod. Dit project dient als een landelijke voorbeeldproject.

Activiteiten:

 • Samenwerkingen creŽren in wijken rondom dit thema
 • Trainingen en themabijeenkomsten voor wijkprofessionals over media-opvoeding

 

Digitaal Burgerschap

Beschrijving is in ontwikkeling.

 

Ouderen in de wijk

Met dit project werken de bibliotheken in de vier grote steden, stichting Expertisecentrum ETV.nl en Mira Media samen met lokale, wijkgerichte ketenpartners om ouderen in de wijk te activeren en zichtbaar te maken bij gemeentelijke diensten.

Binnen dit project worden de persoonlijke leerwensen van de ouderen geÔnventariseerd en ontvangt elke oudere een gratis Leef en Leer-pas, een bibliotheekpas met gratis toegang tot bibliotheekfaciliteiten en tot doelgroepgerichte activiteiten gericht op de versterking van het sociaal netwerk en de vergroting van de zichtbaarheid van de ouderen. De educatieve ketenpartners organiseren in de bibliotheken en andere plaatsen in de wijk inloopspreekuren en cursussen om digitale-, budgetterings-en taalvaardigheden van ouderen te verbeteren. Daarnaast zullen er gastvrouwen en Ėheren in de bibliotheken aanwezig zijn die ouderen verwijzen naar instanties en ketenpartners voor hun vragen.

 

Participatie

Up

UP is een positieve mediacampagne voor en door de wijk. Het is een mediaconcept dat er op is gericht om een positieve bijdrage te leveren aan de ontmoeting en verbinding van wijkbewoners. Het helpt de juiste voorwaarden te creŽren voor participatie. In samenwerking met welzijnsorganisaties worden projecten opgezet met de buurtbewoners waarin diverse media als middel worden gebruikt om met elkaar in contact te komen, de dialoog te openen en mensen te stimuleren te participeren in de diverse bestaande of nieuwe wijkinitiatieven. Het gaat hierbij om trajecten van 6-8 weken, waarbij er een wekelijkse mediaworkshop in de buurt plaatsvindt. Elke week wordt er mediamateriaal gepubliceerd en verspreid en wordt er een afsluitende wijkevenement georganiseerd.

 

Up Plus

Met Up Plus worden lokale mediaproducties gemaakt door groepen senioren. Hierbij wordt media als middel gebruikt om met elkaar in contact te komen, de dialoog te openen en mensen te stimuleren te participeren in de diverse bestaande of nieuwe wijkinitiatieven.

 

Intergenerationele projecten

Om samen media te maken moet je samen in gesprek gaan. Media maken gaat over verhalen ophalen en deze zichtbaar maken. Dit kan aan de hand van verschillende media werkvormen zoals fotografie, radio, tekst, social media en video.

Tussen de jonge generatie en senioren is er nog een grote brug te slaan. Deze twee groepen komen elkaar tegen, op straat, in de winkel, in het activiteitencentrum, maar hebben weinig direct contact. Er zijn vaak vooroordelen over en weer en er wordt soms overlast ervaren. Wij zetten  media projecten in om jongeren in contact te brengen met ouderen. Niet in een stage, maar in een gelijkwaardige situatie waarin ze samen aan een media productie werken en persoonlijke verhalen en ervaringen uitwisselen en vormgeven.

 

Wijkbewoner Digitaal

Het doel van Wijkbewoner Digitaal is om Utrechtse professionals en vrijwilligers te inspireren en informeren op het gebied van digitale projecten en activiteiten met een sociale context. Elke maand komt de Wijkbewoner Digitaal nieuwsbrief uit.

 

Sociaal makelaars

 • Advies& inspiratie
 • Kennis & Netwerk
 • Vertegenwoordiging binnen projecten en netwerken

Mira Media is alliantiepartner van Welzaam, Vooruit en Mekaar. Hierbij adviseren we de sociaal makelaars en directies. Daarnaast organiseren we lokale activiteiten gericht op digitale participatie en burgerschap en betrekken we onze alliantiepartners in onze projecten.

 

Internationaal

Digital Generation Gap in Migrant Families

Dit project is ontstaan uit het DGAG project en richt zich op de migrantenouders uit Engeland, RoemeniŽ, ItaliŽ en Nederland. Mira Media is de projecthouder en teedt op als pojectleider. In dit 3-jarige project worden de DGAG evaringen overgedagen aan de partners. In alle landen worden bijeenkomsten georganiseerd met migranten ouders over het internetgebruik van kinderen om hun kennis en vaardigheden hierin te verbeteren. Ook worden in deze vier landen interculturele mediacoaches opgeleid en cyberouders getraind.