Projecten

Mira Media initieert, begeleidt en organiseert een groot aantal projecten. Veelal ligt het initiatief voor desze projecten bij Mira Media of een van haar partners. Maar regematig voert Mira Media ook projecten en onderzoeken uit in opdracht van anderen.
Op deze pagina's vindt u een beschrijving van de lopende projecten en opdrachten.
(Actuele) activiteiten die onder deze projecten vallen zijn te vinden op de Activiteitenagenda.

Voor meer initiatieven over projectontwikkeling en voorstellen voor nieuwe projecten en opdrachten kunt u contact opnemen met Ed Klute (e.klute@miramedia.nl; 030-2302240)