Aanbod en projecten

Mediaopvoeding en mediawijsheid
Mira Media werkt aan een integraal en duurzaam wijkaanbod omtrent interculturele mediaopvoeding en mediawijsheid voor kinderen, ouders, leerkrachten en wijkprofessionals in het primair onderwijs in Utrecht.

Digitaal burgerschap
Mira Media werkt samen met partners uit de wijk aan een integraal en duurzaam aanbod omtrent digitaal burgerschap voor jongeren, ouders, docenten en wijkprofessionals in het voortgezet onderwijs in Utrecht.

UP
UP is een positieve mediacampagne voor en door de wijk. Het is een mediaconcept dat gericht is om op een positieve manier een bijdrage te leveren aan de ontmoeting en verbinding tussen kinderen en andere wijkbewoners.

Platform Interculturele Mediaopvoeding
Het Platform Interculturele Mediaopvoeding (PIM) richt zich op een integrale aanpak van interculturele mediaopvoeding in Utrecht. De PIM partners zijn: Mira Media, Stichting Al Amal, Stichting Vreedzaam en Bibliotheek Utrecht.

Internationaal - COLIBLITE
In diverse projecten werken Engeland, RoemeniŽ, ItaliŽ en Nederland samen om de kennis en vaardigheden van migrantenouders en hun kinderen omtrent mediaopvoeding en digitale vaardigheden te verbeteren.

Ouderen in de Wijk
Samen met de bibliotheken in de vier grote steden werkt Mira Media aan de versterking van het sociaal netwerk en de vergroting van de zichtbaarheid van ouderen in de wijk.

Wijkbewoner Digitaal
Een maandelijkse nieuwsbrief om Utrechtse professionals en vrijwilligers te inspireren en informeren op het gebied van digitale projecten en activiteiten met een sociale context.