Media4me internationaal

media4meMedia4ME International was een Europees samenwerkingsverband van instellingen uit zeven landen, die zich hebben ingezet voor de implementatie van wijkmedia methodieken met als doel sociale cohesie, burgerschap en interculturele dialoog in wijken te verbeteren. De organisaties werkten samen in methodiekontwikkeling, uitwisseling van good practice en research.

 Zie ook: www.media4me.org, www.media4me.eu

                                    Lees hier het project evaluatie:

                                    Media4ME_Evaluation-report_final.pdf [366 kB]

                                        Media4ME_Evaluation-report_Annex_cases.pdf [2,3 MB]

 

Media4me-intern.--FRA-logo

Media4me wordt mede mogelijk gemaakt door de Europese Commissie,  in het kader van het programma Fundamental rights and ciotizenship.