Media4us2

blue-media4usMedia4us heeft tot doel de visies, ervaringen en inzichten van migranten met betrekking tot integratie en participatie zichtbaar te maken aan de hand van artikelen, blogs, clips en andere mediaproducten op diverse platforms. Daartoe organiseert Mira Media workshops mediavaardigheden en round tables, en ontwikkelt het diverse platforms waarop kan worden gepubliceerd.

Platforms voor informatie en discussie
Een van die platforms is een bijlage bij een gratis dagblad in elk van de deelnemende landen (België, Duitsland, Engeland, Hongarije, Italië, Nederland, Tsjechië en Zweden). Deze bijlage zal onder de titel 'Perspectieven' in november 2012 verschijnen. Daarnaast zijn er nationale websites en een gemeenschappelijke Europese site.

Naast het bieden van deze platforms voor het uitwisselen van nieuws, informatie, visies en ervaringen, bestaat het project uit trainingen in mediavaardigheden, seminars en workshops en een fotowedstrijd.

Specifieke aandacht is er voor de mogelijkheden voor migranten om op bestuurlijk en politiek niveau te participeren en de ervaringen die daarmee zijn opgedaan.

Workshops
In mei en juni 2012 organiseerde het project zes workshops om de mediavaardigheden van deelnemers te vergroten. Het betrof:

  • 179476_417695778271242_155852061_nschrijven van artikelen,
  • bloggen,
  • redactiebeleid,
  • strategisch gebruik social media,
  • video voor het web,
  • omgaan met de media.


De workshops waren bedoeld voor mensen met een migranten- of vluchtelingenachtergrond, en enige journalistieke ervaring, die belangstelling hebben om voor de projectwebsite of voor de Metrobijlage te schrijven, of foto's of videoreportages te maken.

Daarnaast werd in juli, met steun van Youth in action,  een internationale summerschool in Zweden georganiseerd, waaraan veertig jongeren met meer dan twintig verschillende etnische achtergronden deelnamen.

Round tables en conferenties
In het najaar wordt een debat georganiseerd over door projectdeelnemers aangedragen actuele maatschappelijke onderwerpen. Mediaproducties uit het project zullen worden benut als start-up voor de debatten. De debatten zullen mede worden georganiseerd en gemodereerd door projectdeelnemers. In januari 2013 volgt een internationale slotconferentie.

Facebook en internationale site
Activiteiten en evenementen in het kader van Media4us Nederland zijn te volgen via Facebook.

Activiteiten en producten uit de andere deelnemende landen zijn te vinden op www.media4us.eu

 

Media4us2--EIF-logo

Media4us wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Integratiefonds en het programma Youth in action.