Ouderen in de Wijk

Samen met de bibliotheken in de vier grote steden (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht) werkt Mira Media aan de versterking van het sociaal netwerk en de vergroting van de zichtbaarheid van ouderen in de wijk. In het project wordt er aangesloten bij de persoonlijke wensen van de ouderen. De ouderen ontvangen een bibliotheekpas met gratis toegang tot bibliotheekfaciliteiten en tot doelgroepgerichte activiteiten. De educatieve partners organiseren in de bibliotheken en andere plaatsen in de wijk inloopspreekuren en cursussen om digitale-, budgetterings- en taalvaardigheden van ouderen te verbeteren. Daarnaast zijn er gastvrouwen en –heren in de bibliotheken aanwezig die ouderen verwijzen naar instanties en partners voor hun vragen.

Ga naar de website van Ouderen in de Wijk.

OIDW_landelijk

* Ouderen in de Wijk is een project van bibliotheek Utrecht, bibliotheek Amsterdam, bibliotheek Den Haag, bibliotheek Rotterdam en Mira Media. Financieel mogelijk gemaakt door het EU EFMB fonds