Conferentie: Leer mij de oudere kennen!

rsz_dsc_0226

Hieronder vindt u de presentaties en verslagen van de conferentie 'Leer mij de oudere kennen!' van het project 'Ouderen in de Wijk', welke op 26 april 2018 plaatsvond in de Centrale Bibliotheek te Rotterdam. 

Opening

Verslag opening

Bibliotheek, ouderen en het sociaal domein 
Opening - Project Ouderen in de Wijk - Ton van Vlimmeren

EFMB in een vogelvlucht   
Opening - EFMB - Ministerie SZW

Workshopronde 1 (Leer mij de oudere kennen)

Workshop 1        Hoe kijken ouderen aan tegen “het instituut Bibliotheek”
Presentatie ronde 1, workshop 1
Verslag ronde 1, workshop 1

Workshop 2       Praktische problemen en belemmeringen die oudere dagelijks ondervinden
Verslag ronde 1, workshop 2

Workshop 3       Ouderen en cultuurverschillen
Presentatie ronde 1, workshop 3
Verslag ronde 1, workshop 3

Workshop 4      ’De oudere’ bestaat niet! Persona’s van ouderen en gebruik van “big data”
Presentatie ronde 1, workshop 4 - Alignmenthouse
Presentatie ronde 1, workshop 4 - The Ausbilders
Verslag ronde 1, workshop 4

Workshop 5      Welke rol kan de Bibliotheek spelen bij de ondersteuning van ouderen bij hun digitaal 
                            betalingsverkeer (besloten workshop) 

Presentatie ronde 1, workshop 5 - Betaalvereniging Nederland
Presentatie ronde 1, workshop 5 - Ed Klute
Verslag ronde 1, workshop 5

Workshopronde 2 (Hoe kunnen we samen met de ouderen vraaggericht activiteiten en diensten ontwikkelen?)

Workshop 1&2   Wat kunnen we leren van voorbeelden uit de regio: Tijd voor verzilveren
Verslag ronde 2, workshop 1&2

Workshop 3        Hoe organiseren we gemeenschappelijke G-4 OidW activiteiten in de Themaweken Week van de 
                             mediawijsheid en Week tegen de Eenzaamheid

Presentatie ronde 2, workshop 3
Verslag ronde 2, workshop 3

Workshop 4         Betrokkenheid en medezeggenschap van ouderen in de bibliotheek, het toetsingskader.
Presentatie ronde 2, workshop 4 - BeterOud
Verslag ronde 2, workshop 4

Workshop 5         Duurzame en effectieve gemeentelijke samenwerking door slimme koppeling gemeentelijk
                              beleid, Ouderen in de Wijk en Pas organisaties (besloten workshop)

Presentatie ronde 2, workshop 5
Verslag ronde 2, workshop 5

 


OIDW_landelijk

“Ouderen in de Wijk is een project van de Bibliotheek Utrecht, Bibliotheek Amsterdam, Bibliotheek Den Haag, Bibliotheek Rotterdam en Mira Media. Financieel mogelijk gemaakt door het EU EFMB fonds.