De emanciperende werking van online media

15 februari 2011

In dit artikel gaan Carmelita Serkei en Susan Bink aan de hand van literatuuronderzoek na of er sprake is van een emanciperende invloed van online media en wat dit betekent voor de representatie en participatie van etnische minderheden in het publieke domein. De verwachting is dat specifieke etnische portals zullen bijdragen aan het leggen van verbindingen met algemene publieke media: een belangrijke stap in de emancipatie waarmee bovendien de culturele diversiteit in de publieke ruimte toeneemt.

De auteurs gaan eerst in op het gebruik en de functies van online media in Nederland. Daarna beschrijven ze de manieren waarop etnische minderheden online media gebruiken en zich op het internet bewegen. Na beide processen met elkaar te verbinden sluiten ze af met conclusies over de emanciperende werking van online media.

De emanciperende werking van online media [282 kB]

« terug