Bioscoopbezoek Turkse en Marokkaanse jongeren

Ga je mee naar de bioscoop of wordt het toch een dvd?

Het percentage Nederlandse jongeren dat een bioscoop bezoekt is tussen 1991 en 1999 met 14% (van 61% naar 75%) gestegen. Maar er is weinig bekend over het bioscoopgedrag van allochtone jongeren. Daarom heeft Hamid Azriouil in opdracht van Mira Media een onderzoek gedaan naar die aspecten die van invloed zijn op het bioscoopbezoek van allochtone jongeren. Het doel van dit onderzoek is dan ook een beeld krijgen van het bioscoopgedrag van Marokkaanse en Turkse jongeren in de leeftijd van 16 t/m 19 jaar en hun beweegredenen om een film in de bioscoop te bezoeken.

Het is bekend dat de achtergrond van de jongeren uit de doelgroep een grote invloed heeft op het leven van de jongeren en dus ook in de vrijetijdsbesteding van de jongere. Maar geldt dit ook voor films? Hebben films uit de eigen cultuur deze invloed ook of juist helemaal niet? Waarin onderscheiden films uit de eigen cultuur zich in ten opzichte van westerse films? Het antwoord op deze vraag wordt gegeven door het ondervragen van de doelgroep door middel van een enquête en het bestuderen van statistische gegevens en literatuur.

Uit het onderzoek blijkt dat Turkse als Marokkaanse jongeren gemiddeld één keer per twee weken naar de bioscoop gaan. Naar mate het opleidingsniveau stijgt, stijgen ook de uitgaven van de jongere aan filmbezoek en andere vrijetijdsbesteding. Ook werd de respondenten gevraagd hoe zij staan tegenover het zien van films uit hun eigen cultuur en films uit andere (niet-westerse) culturen. Vrijwel alle respondenten stonden daar positief over. Alleen Marokkaanse jongeren van 19 jaar gaven aan geen behoefte te hebben aan films van Marokkaanse herkomst. Dit kan komen door het aanbod. Door de weinige Marokkaanse tv-zenders worden er minder Marokkaanse films (gericht op jongeren) uitgezonden in vergelijking met het aantal films via de Turkse schotel of de Nederlandse kabel. Ook zijn deze films minder gericht op een breed publiek en geniet vooral de eerste generatie Marokkanen hiervan. De jongeren die wel films van hun eigen achtergrond kijken geven als reden aan dat zij zich hierdoor meer verbonden voelen met hun eigen cultuur. Daarnaast geven de meeste van deze jongeren ook aan dat ze films van andere culturen bekijken. Hierbij geven ze als reden dat dit vooral leerzaam en leuk is.

Hamid Azriouil
Vrijetijdskunde
Hogeschool Inholland
Begeleider: Alexander Grit
1 oktober 2004

Verslag_bioscooponderzoek2004.pdf
[2642,4 KB]
Download hier het onderzoek naar het bioscoopgedrag van Turkse en Marokkaanse jongeren in pdf-formaat

« terug