Cultuur‚ voor jou en mij

Een analyse van de bezoekers van culturele voorzieningen

Deelname aan cultuur is één van de meest ongelijk verdeelde vormen van gedrag in de moderne samenleving als gekeken wordt naar sociale achtergrondskenmerken. Bezoekers van cultuur zijn vaak hoog opgeleid en hebben een hoog inkomen. In dit onderzoek worden de deelnemers aan cultuur geanalyseerd. De focus ligt op bezoekers van klassieke en populaire cultuur en kijkers en luisteraars naar cultuur via radio en televisie. Met dit rapport wordt inzicht gecreëerd in de samenhang tussen cultuurparticipatie en etniciteit, gender en verstedelijkingsgraad.

Demografische kenmerken als etniciteit, leeftijd, huishoudtype en gender lijken invloed te hebben op cultuurbezoek. Etniciteit lijkt invloed te hebben daar allochtonen minder cultuur bezoeken dan autochtonen. Gedacht wordt dat allochtonen minder cultuur bezoeken, omdat de culturele voorzieningen in Nederland niet aansluiten op hun interesses en voorkeuren. Tussen allochtonen onderling is er een groot verschil in cultuurdeelname naar etniciteit. Turken en Marokkanen zijn de moeilijkst bereikbaar voor culturele voorzieningen en Surinamers en Antillianen lijken van de etnische minderheden het meest op autochtonen in hun cultuurbezoek.

De belangrijkste conclusie uit dit rapport is dat de ondervertegenwoordiging van etnische
minderheden bij cultuurbezoek en ‘cultuur aan huis’ (cultuur via radio en televisie) (bijna) niet wordt veroorzaakt door etniciteit, maar een verklaring gezocht moet worden in de andere variabelen. Vooral opleiding heeft veel invloed op het bezoeken en kijken en luisteren naar ‘cultuur aan huis’.

Guiselaine Capella
Universiteit Utrecht, Faculteit Geowetenschappen
Opleiding Sociale geografie, specialisatie stadsgeografie
Begeleider: Dr. G. Bolt
Utrecht, Februari 2007

scriptie cultuurbezoek.pdf
[1876,9 KB]
Download hier de scriptie over cultuurdeelname als PDF-document.

« terug