Scriptiedatabank (archief)

Tussen Kaftan en Toga

Thema: Onderwijs 

Moslimstudenten aan de University of Essex en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Dit onderzoek bevat een vergelijking tussen de positie van moslimstudenten op de Erasmus Universiteit en de University of Essex. Op welke fronten komen de beide universiteiten overeen en op welke punten verschillen de situaties rond moslimstudenten? Belangrijk ... lees verder »


Televisiefictie: redder van Europa

Thema: Publieke Omroep 

Een onderzoek naar de potentie van televisiefictie om de idee ‘Europa als eenheid in diversiteit’ inhoud te geven en van betekenis te voorzien. Deze scriptie onderstreept vanuit een Europees perspectief de culturele en sociale impact en potentie van het medium televisie in het algemeen en van televisiefictie in het bijzonder. Thomas Schippers ... lees verder »


Multiculturaliteit op de Universiteit van Amsterdam

Thema: Onderwijs 

Een kwalitatief onderzoek naar de opvattingen van UvA-docenten over multiculturaliteit in relatie tot de universiteit. In deze studie wordt de implementatie van multicultureel onderwijs beschouwd als een mogelijke reactie van het onderwijsveld op de veranderende Nederlandse samenleving. Er is in Nederland vrij weinig onderzoek gedaan naar ... lees verder »


Frightening Foreigners

Thema: Beeldvorming 

The media and hostility toward immigrants. Dit onderzoek richt zich op de vraag of de aard van aan migranten gerelateerde onderwerpen in de media, en daarmee ook in de publieke opinie, samenhangt met een algemeen gevoel van vijandigheid ten opzichte van migranten. Dit onderzoek geeft dan ook enigszins inzicht in het samenspel tussen vooroordeel, ... lees verder »


Doorstroom allochtone studenten Hogeschool van Utrecht

Thema: Onderwijs 

Met betrekking tot onderwijsdeelname van allochtone studenten ziet de Hogeschool van Utrecht het terugdringen van uitval als prioriteit. De HvU wil ook naar een hoger procentueel aandeel van allochtone studenten en docenten waardoor de populatie binnen de HvU een betere weerspiegeling wordt van de samenleving. Dit rapport richt zich volledig op ... lees verder »


 «  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  »  scriptie 71 t/m 75 van 88