Scriptiedatabank (archief)

Multiculti media? Diversiteit in kinderprogramma's

Thema: Beeldvorming 

Een onderzoek naar de verbeelding van de multiculturele samenleving in kinderprogramma’s van publieke en commerciële zenders. Met dit onderzoek wordt getracht een bijdrage te leveren aan de theorievorming over media en de multiculturele samenleving, door duidelijk te maken hoe de media (televisie) etnische anderen verbeelden. Het onderzoek richt ... lees verder »


Representations of Muslim women in films

Thema: Beeldvorming 

'You are more than an image'. Representations of Muslim women in four documentaries and a short film. Deze studie onderzoekt de beeldvorming van moslimvrouwen in vier documentaires en één korte film, gemaakt door moslimvrouwen in Groot-Brittannië en Nederland. Alle films laten het leven van moslimvrouwen op verschillende locaties zien. De ... lees verder »


Kunst‚ cultuur en ROC‚s

Thema: Media educatie 

Vraag en aanbod van kunst- en cultuureducatie voor het ROC In Nederland heeft bijna 40% van de beroepspopulatie een opleiding op middelbaar beroepsniveau gevolgd. De opleidingen worden sinds 1996 aangeboden op ROC’s, AOC’s en vakscholen, waarbij ROC’s de meeste opleidingen aanbieden aan de grootste groep deelnemers. Deze groep deelnemers komt ... lees verder »


Representatie etnische minderheden in het NOS Journaal

Thema: Beeldvorming 

Receptieonderzoek onder allochtonen.   In dit kleinschalige onderzoeką wordt onderzocht hoe het met de representatie van etnische minderheden in het NOS journaal gesteld is. Dit gebeurt door middel van een receptieanalyse. Aan de hand van diepte-interviews met vijf niet-westerse allochtonen wordt achterhaald hoe zij vinden dat het met hun ... lees verder »


Hafid Bouazza's representatie in de media

Thema: Beeldvorming 

Herkomst: literatuurBestemming: vrijheidHafid Bouazza wordt geschaard onder de lichting ‘Marokkaanse auteurs’ zoals Abdelkader Benali en Khalid Boudou. Ondanks het feit dat er overeenkomsten zijn (ze komen allemaal uit Marokko, maar zijn met de Nederlandse cultuur ‘groot’ geworden), valt Bouazza buiten de boot. Bij nadere inspectie bleek dat hij ... lees verder »


 «  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  »  scriptie 41 t/m 45 van 92