Kunst‚ cultuur en ROC‚s

Vraag en aanbod van kunst- en cultuureducatie voor het ROC

In Nederland heeft bijna 40% van de beroepspopulatie een opleiding op middelbaar beroepsniveau gevolgd. De opleidingen worden sinds 1996 aangeboden op ROC’s, AOC’s en vakscholen, waarbij ROC’s de meeste opleidingen aanbieden aan de grootste groep deelnemers. Deze groep deelnemers komt nauwelijks in aanraking met kunst en cultuur op school of privé, terwijl voor leeftijdsgenoten van het VWO kunst- en cultuureducatie verplicht is. Een grote groep jongeren lijkt vergeten te worden in het overheidsoffensief om de deelname aan kunst en cultuur onder de bevolking te vergroten.

Toch proberen enkele scholen en culturele instellingen hier verandering in te brengen en wordt kunst en cultuur in het middelbaar beroepsonderwijs langzaam geïntroduceerd. Daarbij zijn er grote verschillen in aanpak in de verschillende provincies en steden en tussen de scholen en culturele instellingen. De doelstelling van het onderzoek is zicht te krijgen in het aanbod van kunst- en cultuureducatieve programma’s van culturele instellingen voor ROC’s voor het MBO-niveau. Hierbij zal gekeken worden naar in hoeverre de programma’s aansluiten bij de wensen van de ROC’s en hoe de programma’s invloed kunnen hebben op de huidige struikelblokken bij de ROC’s met betrekking tot de activiteiten kunst en cultuur.

Gabrielle Rozing
Kunstbeleid en Management
Universiteit Utrecht
Juli 2006

Kunst, cultuur en rocs.pdf
[235,2 KB]
Download hier de scriptie 'Kunst, cultuur en ROC's. Vraag en aanbod van kunst- en cultuureducatie voor het ROC' als PDF-document

« terug