'Hoe was het op internet vandaag?'

23 januari 2017

jan-1weidewereldOngeveer 140 ouders van de Brede school Weide Wereld, met kinderen in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar, bezochten op 17 januari Basisschool De Twaalfruiter om zich te laten voorlichten over mediaopvoeding. Ouders maken zich vooral zorgen over pestgedrag via sociale media. 'Mijn kind is uit een Whatsapp-groep gezet. Ze was er kapot van. Wat moet je als ouder dan doen?'

Brede School Weide Wereld is een samenwerking tussen de drie basisscholen Obs Vleuterweide, Jenaplanschool Zonnewereld en Basisschool De Twaalfruiter, de voor-en vroegschoolse organisaties in de wijk Vleuterweide en de sociaal makelaarsorganisatie Welzaam. Allen organisaties die de ontwikkelingskansen van kinderen voorop stellen, belang hechten aan burgerschap en sociale competenties en die op een constructieve manier gezamenlijk maatschappelijke problemen willen aankaarten, bespreekbaar maken en waar mogelijk oplossen. Vanuit die gedachte heeft de Brede School Weide Wereld de ouderavond over mediaopvoeding samen met Mira Media en Welzaam georganiseerd, vertelt Nardie Eijsberg, directeur van Welzaam.

Mediacoach Marco Geenen benadrukt in zijn presentatie dat hij geen waardeoordeel geeft over de al dan niet positieve kant van internet. Want voor de een leidt het internetgebruik tot 'digitale dementie' voor de ander worden we juist steeds slimmer door internet. Voor de één gaat vloggen over 'treitervloggers' voor de ander boort het juist de creativiteit aan van jongeren en stimuleert het het maken van sociale contact. Informeren is Geenens doel zodat ouders tot een overwogen beslissing kunnen komen.

GTST
Zo blijkt vanaf 8 jaar kinderen geïnteresseerd te raken in de soap Goede Tijden, Slechte Tijden. Geenen: 'Ze willen sociale lessen leren en zich identificeren met de personages. Dit past in hun ontwikkeling.' Via sociale media gaat het identificeren makkelijker. Het kan leiden tot zelfvertrouwen en vriendschappen, maar ook tot digitaal plagen en pesten. Onderzoek toont dat 95% van de kinderen roddelen op het internet vervelend vindt en 90% nare foto's. Wat opvallend is dat op sommige vragen in het onderzoek kinderen hetzelfde antwoorden als volwassenen. Zo willen de kinderen dat hún kinderen onder het eten evenmin met sociale media bezig zijn, dat hun kinderen buiten spelen en niet verslaafd raken aan internet en dat als er iets is zij met hun kinderen daarover kunnen praten.

Invloed ouders
Wat kunnen ouders doen wanneer het gaat om mediaopvoeding? Grenzen stellen en hun kinderen leren na denken over het gebruik van media. Je kunt op verschillende manieren grenzen stellen; van bovenaf opgelegd, aangeven wat fout en wat goed is of in samenspraak. Er zijn heel veel manieren om erachter te komen waar je kind mee bezig is, zegt Geenen. Net als je vraagt 'hoe was het op school?', kun je vragen: 'Hoe was het vandaag op internet?' Het is een simpele maar doeltreffende vraag. Of: 'Naar welke vlogs kijk jij?' De vraag is hoeveel invloed ouders hebben. Een ouder vertelt: 'Mijn zoon is 14 jaar. Hij zei tegen mij: "Jullie zeggen wel dingen, maar als jullie zoiets zeggen, maakt het mij niet zo uit, maar als kinderen dat zeggen, dan vind ik dat wel belangrijk".'
Wie is verantwoordelijk voor mediaopvoeding? De school, ouders, de kinderen zelf? Sommige ouders denken dat de school meer invloed heeft op het kind dan zijzelf. Een docent: 'De school en de ouders samen zijn verantwoordelijk. De ouders zijn de experts thuis en in de vrije tijd. Wij op school.'


22
 

Whatsapp-groepjes
Na de centrale bijeenkomst verdelen de ouders zich over zes workshops met als onderwerp: cyberpesten, vloggen, online privacy en gaming. In de workshop cyberpesten, vertelt een vader over zijn dochter van 10 jaar. Na lang vragen, mag ze nu een mobiele telefoon. Hij heeft afspraken met haar hierover gemaakt en kijkt mee. Zo merkte hij dat Whatsapp-groepjes belangrijk zijn. 'Wie mag er wel en wie niet in het Whatsapp-groepje? Mijn dochter was uit een Whatsapp-groepje gezet. Ze was er kapot van.' Hij kwam erachter dat er wat speelde vanwege het stille gedrag van zijn dochter, maar niet alle kinderen reageren op dezelfde manier op pestgedrag. Aan sommigen valt niets te zien. Een moeder vertelt: 'Het heeft een poos geduurd voordat wij doorhadden dat er iets speelde met onze dochter. Ze ging met buikpijn naar bed of was ziek waardoor ze niet naar school wilde.' Dat zijn precies een van de signalen waaraan je kunt zien dat er iets aan de hand is, vertelt workshopleider Nian Bakal en mediacoach van Mira Media. Net zoals niet kunnen slapen, gedragsverandering. Een moeder vertelt dat haar dochter op haar vragen reageerde met: 'Ik wil er niet over praten!' 'Hoe lang mag dat duren?', vraagt zij zich af. Een moeder adviseert: 'Je kunt ook het kind vragen: Wat wil je dat ik doe? Of: Welke oplossing zie je? Het kind heeft ook inspraak in de oplossing.' 

En wanneer is het pesten en wanneer plagen? Zo had een jongen al de meisjes in een Whatsapp-groep voor de grap geappt dat ze uit de groep waren gegooid. Pesten is herhaaldelijk onaardig doen terwijl die ander dat niet leuk vindt, antwoordt Bakal. Cyberpesten gebeurt echter niet face to face, gebeurt veelal anoniem en is laagdrempelig met een groot en snel bereik. Een moeder spreekt over haar dochter van 11 jaar die niet weerbaar is. 'Daar heeft ze veel last van. Soms wordt ze gewoon geplaagd, soms gaat het om iets serieuzer en dan ga ik met haar in gesprek.' Likes op Facebook vormen ook een punt van onrust, merkt ze op. 'Zij heeft al 100 likes, vertelt mijn dochter dan.'

Tips & trics
Er komt uit de groep ouders ook oplossingen voor de dreiging uit een Whatsapp-groepje gegooid te worden. Zo is in een Whatsapp-groepje iedereen beheerder, zodat het niet van één persoon afhangt of iemand uit een groep gezet wordt, en in een ander Whatsapp-groepje is de beheerder de juf die ook alles in de gaten houdt. 'De juf brengt dan iets in de klas in de openbaarheid en maakt het bespreekbaar.'
Een vader komt met een ander pragmatische oplossing: 'Als je boos bent omdat je met iets zit wat er op sociale media is gebeurd, dan kun je ook gewoon die persoon bellen! Dan heb je direct een antwoord!' Belangrijk is verder om je kind inzicht te geven waarom kinderen pesten, zegt Bakal. 'Het gebeurt veelal uit onzekerheid, om aandacht te vragen en als een manier om te zorgen dat jij niet gepest wordt.'

Een moeder wijst erop dat je eerst zelf moet nagaan wat er daadwerkelijk is gezegd jan-vreedzameschoolvoordat je naar school of een ouder stapt. 'De een is immers gevoeliger dan de ander.' Maar zegt ze, de school heeft bij gewoon pesten een rol, dus ook bij cyberpesten. De ouders in de workshop waarderen dan ook dat de Weide Wereld deze bijeenkomst heeft georganiseerd. Een vader merkt op: 'Zo werk je proactief, voorkomen is beter dan genezen. We zijn ook een Vreedzame School, dus is het goed dat hieraan aandacht wordt besteed.' Diezelfde mening komt terug wanneer de ouders weer teruggekeerd zijn in de grote zaal voor de afsluiting. Een moeder concludeert: 'Heel veel zaken zijn niet te voorkomen, Kinderen gaan dingen ontdekken. Als ouder moet je zorgen voor een sfeer waarin alles bespreekbaar is en gecommuniceerd kan worden.' Een andere moeder: 'De mening van een ouder telt echt nog wel. Als een vlogger vreselijke woorden gebruikt, dan nemen kinderen heus wel van je aan dat iets niet zo hoort. Je geeft je kinderen normen en waarden mee. Ook online.'
Angélica Sluijter, de Brede School coördinator Weide Wereld, constateert bij de afsluiting dat het onderwerp mediawijsheid op de kaart is gezet en dat het onderwerp binnen de scholen zeker een vervolg gaat krijgen. Er staan al nieuwe ouderbijeenkomsten bij verschillende scholen op de agenda.

Foto's - Edo Mulder

 

 

« terug