In heropend Bibliotheek Zuilen: 'Pure techniek man!'

22 maart 2018

maart18-medialab
Op 14 maart werd de bibliotheek in Zuilen feestelijk heropend met allerlei activiteiten met techniek en media. De vernieuwde bibliotheek past in het nieuwe beleid van de Bibliotheek Utrecht als meer programmerende bibliotheek. 'Daarom heeft in Zuilen de jeugdafdeling ruim baan gekregen en is er meer ruimte om op een fijne manier groepen te ontvangen', legt Isolde Vega uit, programmaleider Lezen, Taal & Digitaal jeugd van de Bibliotheek Utrecht.

De bibliotheek in Zuilen is qua inrichting en techniek nu voorbereid op de meer programmerende taak van de bibliotheek, vertelt Isolde Vega. Jessie Hanssen, specialist Taal en Digitaal bij de Bibliotheek Utrecht voegt toe: 'De bibliotheek richt zich op alle inwoners van de stad, op de verschillende inwoners in de Utrechtse wijken en probeert die met haar programmering te bereiken. Wij willen de buurtbewoners "verleiden" om de bibliotheek te zien als de huiskamer van de wijk.'

Samenwerking in de wijk
De Bibliotheek Utrecht wil aansluiten op de activiteiten die andere wijkorganisaties organiseren zodat er een doorgaande lijn ontstaat, vertelt Vega. 'In de Bibliotheek Zuilen zijn ook buiten de openingstijd veel activiteiten. We krijgen scholen voor onze leesclub, vrouwengroepen die Nederlandse les volgen. Wij willen niet alleen aanbodgericht werken, maar ook vraaggericht. Daarvoor zoeken we contact met bijvoorbeeld de brede scholen. Samen met scholen kijken we dan wat de bibliotheek aanvullend op het onderwijs kan bieden. Dit zorgt tegelijk voor een sterkere onderbouwing van je wens naar buiten toe.' Hanssen geeft een ander voorbeeld van de samenwerking in de wijk: 'Wij proberen aan te sluiten bij de buitenschoolse UP-mediatrajecten van Mira Media en hun activiteiten als onderdeel van de verlengde schooldag. Deze samenwerking gaat niet alleen de praktische, maar ook de inhoudelijke kant bestrijken.' 'Wat vraagt de maatschappij van ons als burgers? Daar wil de bibliotheek het met de wijkorganisaties over hebben', zegt Vega.

Nieuwe media
De buurtbewoners in Zuilen maken tijdens de feestelijke opening kennis met de activiteiten die de bibliotheek gaat programmeren. Er is veel plaats ingeruimd voor nieuwe media en technologie. Kinderen kunnen met een 3D pen robots tekenen, ze bouwen een bibberbeestje. Met de programmeringskit MakeyMakey krijgen de computertoetsen een andere functie en gaan de kinderen een discovloer maken. De aandacht voor digitalisering past in het recente beleidsplan van de maart18-isoldejessieBibliotheek Utrecht over de rol van nieuwe media en technologie voor de bibliotheek. De bibliotheek formuleert in de notitie voor het eerst expliciet een visie op nieuwe media. Hierbij wordt uitgegaan van creatief, kritisch en probleemoplossend denken met de nadruk op 'critical making'.

De Centrale Bibliotheek aan de Oudegracht, en later de nieuwe  bibliotheekvestiging aan de Neude en Bibliotheek Leidsche Rijn krijgen zelfs een ruimte die specifiek voor deze functie wordt ingericht: Het Laboratorium.
Samenwerkingspartner Setup ondersteunt bij de programmering in het laboratorium. Het beleidsplan past in de aloude taak van de bibliotheek om mensen de wereld te leren lezen, vertelt Hanssen. Oˇk voor het leren lezen van nieuwe technologie is de bibliotheek daarom de aangewezen partij. 'In de programmering gaat in de loop van dit jaar gewerkt worden met een verplaatsbaar Laboratorium', licht Vega verder toe. Het flexibele laboratorium zal ook de Bibliotheek Zuilen binnenrijden.

Zuilen
De Bibliotheek Utrecht is overigens al actief met nieuwe media en digitaal burgerschap, zegt Vega. Mensen volgen in de digi Taalhuizen in de bibliotheek bijvoorbeeld computercursussen en worden geholpen met online belastingformulieren. Hanssen: 'In Zuilen gaan we aan de slag met mediawijsheid aan ouders en kinderen.' De Bibliotheek Utrecht doet dit onder meer via Coliblite, het internationale project gericht op de ontwikkeling van digitaal burgerschap van zowel ouders en kinderen, als de professionals in Zuilen. In het project Coliblite werkt de Bibliotheek Utrecht samen met Me'kaar, Mira Media en scholen. Vega: 'Coliblite stelt ons in staat om te werken aan digitaal burgerschap en de professionalisering van onze medewerkers op het gebied van nieuwe media, vooral in wijken waar het nodig is zoals Zuilen. Misschien liggen daar ook mogelijkheden voor Zuilen en een medialab.'

Momentum
De initiatieven van de Bibliotheek Utrecht en wijkorganisaties op het gebied van nieuwe media en digitaal burgerschap lijken momentum te krijgen dit jaar. Vega: 'Door de aandacht voor digitaal burgerschap in bijvoorbeeld Coliblite kun je extra aandacht geven aan het onderwerp nieuwe media. Wat ik zelf hierbij belangrijk vind is dat de specifieke kennis en vaardigheden van de partners hierin samen komen. Zo is Me'kaar verantwoordelijk voor de co÷rdinatie van de brede schoolactiviteiten in Zuilen en heeft directe contacten met oudergroepen. De bibliotheek kan ruimte beschikbaar stellen voor aanvullende activiteiten. En samen met scholen werken wij zo aan de 21ste eeuw vaardigheden van kinderen.' Hanssen: Wij werken samen met organisaties in de wijk want wij zijn niet overal deskundig in. It takes a village to raise a child.' Vega: 'Maar wij willen wel laten zien als bibliotheek dat wij de plek zijn waar je dat allemaal kunt leren.'
De feestelijke opening van de bibliotheek in Zuilen trekt veel kinderen zoals Sahin* die bij MakeyMakey vol bewondering staat te kijken naar al de knopjes bij een toetsenpanel: 'Pure techniek man', vertrouwt hij zijn vriendje toe.

*gefingeerde naam
Foto's: Susanne Lolkema / Mira Media


 

 

 

 

« terug