Inaya Zorg maakt migranten met beperking mediawijs

15 december 2018

18dec-wdanyazorgdirectieJung Im Koomans vormt samen met Karima Choukri de directie van Inaya Zorg; een organisatie die zorgt voor dagbesteding en groepsactiviteiten voor jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking en met een migranten- en vluchtelingenachtergrond. Inaya Zorg bedient op haar verschillende locaties in Utrecht ongeveer 500 deelnemers per jaar. Het afgelopen jaar is Inaya Zorg een traject van mediawijsheid ingegaan. Dat was broodnodig omdat bleek dat haar jongeren, vooral de meiden, niet goed met sociale media omgaan. Jung Im: 'Iemand had bijvoorbeeld drie telefoons en achttien fake accounts. Wij werden ons ervan bewust dat het nodig was om beleid hierop te ontwikkelen.'

De aanleiding voor Inaya Zorg om structureel aandacht te besteden aan mediawijsheid was de komst van een aantal meisjes in Inaya dat speciaal voortgezet onderwijs had gevolgd, vertelt Jung Im. 'Wij zagen dat sociale media juist op deze meiden veel effect hadden op hun functioneren en emoties. Er werd ruzie op sociale media gemaakt en dat had weer effect op de groepsdynamiek wanneer ze hier een dagbesteding volgen. Zij hadden les nodig in hoe met sociale media om te gaan. Welke effecten hebben sociale media en hoe kun je ze juist gebruiken?'
Stap voor stap is Inaya Zorg afgelopen jaar samen met Mira Media een mediawijsheidtraject ingegaan. De begeleiders kregen bijvoorbeeld voorlichting, maar werden ook getraind om zelf mediawijsheid te geven. 'Op deze manier kunnen ze de regie nemen wanneer situaties zich voordoen.' De medewerkers keken eerst de kat uit de boom, vertelt Jung Im, maar toen ze merkten dat mediawijsheid verbonden was met de actuele situaties waarmee ze te maken hadden en dat aandacht hiervoor hen juist extra werk zou schelen, waren ze snel om.
Naast de begeleiders kregen ook de mannen- en jongensgroepen (12-18 jaar) voorlichting, de vrouwengroepen en de ouders van de jeugdgroepen (4-12 jaar) en de jeugdgroepen zelf op de diverse locaties van Inaya Zorg.

Intake
'Mediawijsheid is integraal onderdeel van onze werkwijze geworden. Wij zijn ons continu bewust dat wij daar aandacht aan moeten besteden', vertelt Jung Im. Het onderwerp komt in de intakegesprekken met de deelnemers/cliënten en hun ouders aan de orde: Hoe gaat uw kind om met sociale media? Deze vraag is belangrijk. Zo bleek tijdens een intake dat een meisje problemen heeft met sexting.
Inaya Zorg is nu in de fase van het opstellen van protocollen zoals 'sociale veiligheid binnen sociaal mediagebruik'. Jung Im: 'Hoe handel je als medewerker gekoppeld aan de sociale veiligheid op de vloer? Mira Media helpt ons bij het opstellen van die protocollen. Het is een van de redenen waarom we mee wilden doen aan het mediawijsheidtraject. Want we zijn goed in het geleerde in de praktijk te brengen, maar minder goed met de werkwijzen op papier te zetten. Terwijl dit belangrijk is voor de kwaliteitsborging.'

Integraal beleid
Behalve dat de circa 16 medewerkers van Inaya Zorg praktisch met mediawijsheid aan de slag gaan, is mediawijsheid ook in het beleid opgenomen, vertelt Jung Im. Het is in het meerjarenbeleidsplan van Inaya Zorg opgenomen en in het kennismanagementprogramma van de medewerkers zodat de kennis actueel blijft. Het onderwerp komt verder terug bij de functioneringsgesprekken met de medewerkers.
Inaya Zorg heeft grote stappen gemaakt in één jaar, aldus Jung Im. 'De organisatie is klein en de lijnen zijn kort. Dat helpt, maar omdat we klein zijn moeten we ook juist secuur zijn in het maken van keuzes. En dit traject was een goede keuze. Wij zijn heel tevreden. Dit mediawijsheidtraject heeft ons gescherpt, focus gebracht en geholpen meer structuur te brengen binnen onze organisatie op dit thema. Naast dat het traject ons beleidsmatig een goede basis heeft gegeven, is de koppeling met praktisch instrumentarium, voor onze organisatie belangrijk. Als organisatie heb je daar wat aan. Door die combinatie kunnen we mediawijsheid goed borgen in de organisatie en met deelnemers en hun ouders aan het werk gaan.'

foto: Susanne Lolkema / Mira Media

« terug