januari 2014 - 5 vragen aan

Wijkbewoner Digitaal

Ed Klute: Wijkbewoner Digitaal wil een eyeopener zijn voor professionals en vrijwilligers in de wijk

moslimaenpcEd Klute is directeur van Mira Media1,  een kenniscentrum op het gebied van de digitale samenleving in Utrecht. Hij werkt als digitaal makelaar in de Utrechtse wijken met de projecten ‘Digitale Leerplekken Basisvaardigheden’ en `Digitale Generatiekoof in Allochtone gezinnen`. Vijf vragen aan Ed Klute, initiatiefnemer van de nieuwsbrief Wijkbewoner Digitaal.
1. Waarom deze nieuwsbrief?

'De Utrechtse samenleving wordt steeds digitaler. Dit heeft voor- en nadelen. In verschillende wijken worden digitale media ingezet om bewoners te verbinden en initiatieven zichtbaar te maken. Maar er zijn ook steeds meer signalen dat Utrechtse ouderen, migranten en laaggeletterden, in de problemen komen omdat ze niet voldoende digitale vaardigheden hebben. Met Wijkbewoner Digitaal willen we de digitale wijkinitiatieven en persoonlijke knelpunten zichtbaar maken zodat er meer aandacht komt voor de directe gevolgen van de digitalisering en er in alle Utrechtse wijken meer actie wordt ondernomen.’

2. Voor wie is Wijkbewoner Digitaal bedoeld?
Wijkbewoner Digitaal wil een eyeopener zijn voor professionals als sociaal makelaars, wijk- en communicatiemanagers, leerkrachten en beleidsmedewerkers, maar ook voor vrijwilligers die actief zijn in de wijk. Wijkbewoner Digitaal wil enerzijds inzicht geven in de concrete problemen waarmee wijkbewoners te maken krijgen met diensten die gedigitaliseerd zijn zoals de aanvraag van een DigiD, het invullen van UWV-of andere gemeentelijke formulieren. Sommige mensen hebben daar moeite mee en worden zo op achterstand gezet. Anderzijds willen we oplossingen aandragen om wijkbewoners de noodzakelijke ondersteuning te geven.’

3. Welke rol speelt Mira Media?
‘Mira Media werkt als kennismakelaar in de Utrechtse wijken. We signaleren problemen en potenties met betrekking tot de digitalisering in de wijk, dragen oplossingen aan en verbinden mensen, expertise en instellingen om tot de juiste oplossingen te komen. Mira Media richt zich daarbij op het verbeteren van digitale vaardigheden, verbeteren van mediawijsheid in scholen en gezinnen en gebiedscommunicatie die gebruik maakt van nieuwe media.’

4. Concrete voorbeelden?
‘In het project Digitale Generatiekloof in Allochtone Gezinnen ondersteunen we ouders bij opvoedingsvragen rondom het internetgebruik van hun kinderen. Met het project Digitale Leerplekken Basisvaardigheden werken we samen met de Bibliotheek Utrecht en andere partners aan de verbetering van internet vaardigheden door de realisatie van laagdrempelige computerplekken in de wijk en de creatie van een wijkgericht aanbod  met computercursussen.’

5. Nog iets te vertellen waarnaar niet is gevraagd?
‘Ik hoop dat mensen in het veld ook cases en onderwerpen voor Wijkbewoner Digitaal aanmelden. Er gebeuren zoveel dingen in de stad waarvan het goed is om die naar buiten te brengen.’

1 Mira Media is alliantiepartner van Vooruit, Me’Kaar en Welzaam en werkt nauw samen met Doenja Dienstverlening, Wijk & Co, Bibliotheek Utrecht, stichting Lezen en Schrijven, Taal Doet Meer en het Wijkbedrijf Utrecht